fbpx

Prijava v portal: 

Pošiljke odpadkov po Uredbi 1013/2006

image_pdfimage_print
Znotraj držav članic ES Uvoz v ES Tranzit skozi ES Izvoz izven ES
Odpadki na odstranjevanje Soglasje Soglasje Soglasje Prepovedan(1)
“Zeleni odpadki” na predelavo (Priloga III, IIIA in IIIB), ki ne vsebujejo nobenih nevarnih snovi 18. člen(2) 18. člen 18. člen Priloga VII oz. posebne zahteve uvoznice(3)
Vsi drugi odpadki – na predelavo Soglasje Soglasje Soglasje Prepovedan(4)

(1) Izvoz v Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico je dovoljen s predhodno prijavo in soglasjem

(2) Prehodne ureditve veljajo za nekatere nove države članice ES. Izvoz v Bolgarijo je na postopku predhodne pisne prijave in soglasja do konca leta 2014, v Latvijo do konca leta 2010, na Poljsko do konca leta 2012, v Romunijo do konca leta 2015 in na Slovaško do konca leta 2011.

(3) V ciljni državi se izvajajo drugi postopki nadzora v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. Glej tudi poglavje E – Pošiljke odpadkov iz Priloge III in IIIA v države, ki niso članice OECD

(4) Izvoz nevarnih odpadkov na predelavo v države, za katere se Sklep OECD ne uporablja, je prepovedan

Več o tej temi preberite v priročniku Ravnanje z odpadki po novi zakonodaji 2015

Dodaj odgovor