fbpx

Prijava v portal: 

Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc – vzorec

image_pdfimage_print

2. člen

(Vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc, ureja postopek ugotavljanja kršitev te prepovedi, predvideva ukrepe postopanja ob ugotovljenih kršitvah in določa sankcije za primere ugotovljenih kršitev.

3. člen

(Dolžnost spoštovanja pravilnika in prepovedi)

Delavec je dolžan spoštovati določila tega pravilnika, ki je sprejet za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu vseh delavcev ter ohranjanje premoženja.

Ravnanje delavca v nasprotju s tem pravilnikom oz. s prepovedjo, ki jo pravilnik opredeljuje, se šteje kot ravnanje, s katerim delavec ogroža splošno varnost in zdravje delavcev ter varnost premoženje delodajalca.

4. člen

(Pojasnila nekaterih uporabljenih pojmov)

S pojmom »alkohol« je mišljena katera koli oblika oz. vrsta alkoholnih pijač.

S pojmom »droge ali druge substance« je mišljena katera koli oblika oz. vrsta nedovoljenih oz. prepovedanih drog ali drugih substanc (tj. zlasti nedovoljene oz. prepovedane psihotropne substance, zdravila in druge kemične snovi, ki spreminjajo človekovo duševno stanje in s tem normalno delovanje in obnašanje ljudi).

Za »stanje pod vplivom alkohola« se šteje stanje, pri katerem se z ustreznim testiranjem ugotovi prisotnost alkohola v telesu, ki je več kot 0,00 promila alkohola v krvi …

Več o tej temi preberite v priročniku Varnost in zdravje pri delu

Dodaj odgovor