fbpx

Prijava v portal: 

POLITIKA ZASEBNOSTI DRUŽBE ZALOŽBA FORUM MEDIA D.O.O.

I. PRAVICA DO ZASEBNOSTI

Za vsako sodobno in odgovorno gospodarsko družbo mora biti spoštovanje pravice do zasebnosti posameznika ena temeljnih vrednot in vodil njenega poslovanja. V družbi ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o. se tega močno zavedamo in se s tem neposredno identificiramo, zato z osebnimi podatki naših strank in zaposlenih ravnamo odgovorno, pazljivo in v celoti skladno z veljavnimi predpisi ter internimi akti družbe. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, se vedno izvaja le znotraj namena, za katerega se podatki obdelujejo in zgolj v obsegu, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s strankami.

II. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA IN SPLOŠNO GLEDE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: ZFM) je bila ustanovljena januarja 2004 in je hčerinsko podjetje nemške založbe FORUM Media Group.

Poslanstvo ZFM je oskrbeti naše kupce z informacijami, ki jih potrebujejo za sprejemanje pravih odločitev – tako v njihovem poklicnem kot tudi privatnem življenju.

Naš cilj je posredovati pravo informacijo ob pravem času in na pravem mestu skozi pravi medij (knjiga, priročnik, seminar, izobraževalni program, revija, zgoščenka, splet ali kateri drugi medij).

ZFM zbranih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam, razen morebitnim pogodbenim obdelovalcem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da ZFM trajno ali začasno preneha z obdelavo osebnih podatkov. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. ZFM se obvezuje, da bodo osebni podatki v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani družbe ZFM. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec ravnal v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Osebni podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov lahko kontaktirate na naslov [email protected].

IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

a) ZFM osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja pogodb.

Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika. V primeru plačila storitev preko spleta ZFM zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Varnost osebnih podatkov ob nakupu je zagotovljena tudi z upoštevanjem veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.

ZFM svoje stranke in druge posameznike posebej obvešča, da so nekateri osebni podatki lahko obdelani prek avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, in sicer s pomočjo posebnega matematičnega algoritma.

b) ZFM obdeluje osebne podatke posameznikov tudi na podlagi zakonskega pravnega temelja: Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za namen posredovanja osebnih podatkov posameznikov, ki zapadejo v obveznost poročanja Uradu za preprečevanja denarja in financiranja terorizma in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od ZFM, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

c) ZFM na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov na svoje spletne strani (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema ZFM), in za namene izvajanja analiz osebnih podatkov za uravnavanje poslovnega in kreditnega tveganja ter optimiziranja poslovnih odločitev (varstvo ekonomskih interesov ZFM) ter za statistične obdelave namenjene pripravi poročil poslovodstvu, pri čemer so v poročilih vselej vsebovani le anonimizirani podatki.

d) ZFM v določenih primerih zaproša svoje stranke in druge posameznike za podajo privolitev za obdelavo njihovih osebnih podatkov za potrebe obveščanja o novostih, neposrednega trženja produktov oziroma storitev (priročniki, knjige, izobraževanja in ostalo) in z namenom izdelave in predstavitve posamezniku prilagojenih ponudb blaga in storitev. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega obdelave osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

e) ZFM zbira osebne podatke tudi ob obisku njegovih spletnih strani, prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani oz. portalov ter štetja uporabnikov na spletnem mestu oz. portalu. ZFM uporablja naslednje piškotke: Obvezni piškotki: so ključni in brez njih posamezna spletna stran oz. spletni portal v lasti oz. upravljanju ZFM, ne bo deloval, kot bi moral. Nastavijo se, ko posameznik odda obrazec, se prijavi ali opravi kakršnokoli interakcijo s spletno stranjo, ki gre preko klikanja na enostavne povezave. Analitični in oglaševalski piškotki: so piškotki partnerskih storitev, kot so: Facebook, Google, Mouseflow itd. in z njimi ZFM analizira promet na posamezni spletni strani, da lahko izboljša uporabniško izkušnjo. Posameznik sprejme piškot s klikom na gumb na spletni.

Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Več glede uporabe piškotkov je na voljo na posamezni spletni strani.

V. OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Poleg ZFM (njenih zaposlenih) osebne podatke v njenem imenu in za njen račun lahko obdelujejo tudi pogodbeni obdelovalci, kot so družbe, ki ZFM nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, klicni center in obdelovalci, ki jih ZFM angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb, kot so na primer tiskarne, dostavne službe, zunanji tržniki, zunanje agencije za marketing ter organizatorji dogodkov, zastopniki ZFM pri sklepanju in izvrševanju pogodb, vključno z izterjavo in morebitnimi sodnimi postopki, ipd. Osebni podatki se pogodbenim obdelovalcem posredujejo samo, če je to nujno za učinkovito obdelavo osebnih podatkov oziroma izpolnitev pogodbe in če ni mogoče podatkov obdelovati v anonimizirani obliki. Pogodbeni obdelovalci so lahko tudi družbe oziroma organizacije s sedežem zunaj Evropske unije, v državah, ki morda nimajo zakonov, ki varujejo pravico do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji oz. Sloveniji. V primeru, da bodo osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bo ZFM poskrbela za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in to Politiko zasebnosti, tako da bo uporabila predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule idr.

VI. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, s pripisom »za GDPR«, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ali zahteva prenos podatkov. Posameznik lahko dane privolitve za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, s pripisom »za GDPR«. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

VII. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

ZFM bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih ZFM podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Maribor, 25. 5. 2018