fbpx

Prijava v portal: 

Pregled novosti (Zakon o delovnih razmerjih)

image_pdfimage_print

 

Tukaj vam predstavljamo vam ključna področja, ki so po novem spremenjena:

 • Sklenitev pogodbe o zaposlitvi
  • Sprememba glede prijave na prosto delovno mesto – rok za prijavo se je skrajšal s 5 na 3 dni. Prijava na Zavodu za zaposlovanje ni več obvezna.
  • Neizbranega kandidata se lahko o obvesti tudi po elektronski pošti.
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi
  • Več sprememb, od poenostavitve izvedbe zagovora in postopka odpovedi, vročanja, do varovanih kategorij in odpovednih rokov.
 • Zmanjšanje administrativnih ovir
 • Obveščanje delavcev se poenostavlja, saj je omogočena uporaba informacijske tehnologije.
 • Ukinitev soglasja za nočno delo žensk, ki je posledica prenehanja veljavnosti Konvencije MOD št. 89 o nočnem delu žensk.
 • Poenostavitve disciplinskega postopka.
 • Fleksibilnost trga dela
  • Dodatni razlog za sklenitev pogodbe za določen čas je čas predaje dela, ki je omejena na 1 mesec.
  • Pogodba o zaposlitvi z edinim lastnikom enoosebne družbe je po novem mogoča in bo omogočila tudi vključitev take osebe v sistem socialnih zavarovanj kot zaposlene osebe.
 • Notranja fleksibilnost
  • Možnost opravljanja drugega dela se med trajanjem delovnega razmerja ureja bolj fleksibilno, saj se lahko tako delo odredi delavcu s časovno omejitvijo 3 mesecev, zadržanjem ugodnejšega plačila za delo. Za manjše delodajalce pa je omogočeno, da se delavcu začasno odredi tudi primerno delo.
  • Konkurenčna klavzula se na poseben način uredi tudi za npr. vodilne delavce, ki imajo sklenjeno pogodbo za določen čas, vendar s časovno omejitvijo na dve leti.
  • Nadomestilo plače se za čas čakanja na delo znižuje s 100 na 80 odstotkov osnove. Čakanje na delo je omejeno na šest mesecev v posameznem koledarskem letu.
  • Krajši odpovedni roki.
  • Povračilo nadomestila plače v času odpovednega roka za čas vključitve v aktivnosti zavoda – za 1 dan na teden med odpovednim rokom se delodajalcu povrne 70 % osnove za ta dan.
  • Zmanjšujejo se odpravnine zaradi odpovedi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti.
  • Pravico do odpravnine ob upokojitvi ima delavec, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj 5 let.
  • Pravica do povračil stroškov za prevoz na delo in z dela se ureja drugače, če se ti stroški povečajo iz razlogov na strani delavca. Delavec ima pravico do povečanega povračila, če je to določeno v kolektivni pogodbi dejavnosti oziroma če se tako sporazume z delodajalcem.
  • Uveljavitev načela sorazmernosti pri izrabi letnega dopusta in regresov za letni dopust se z novim zakonom ureja dosledno, saj ima delavec to pravico izkoristiti v celoti le, če je pri delodajalcu zaposlen celotno koledarsko leto. Sorazmerni del letnega dopusta se mu odredi po eni dvanajstini za vsak mesec trajanja delovnega razmerja pri tem delodajalcu. Enako sorazmerje velja za regres za letni dopust.
  • Pravica do odmora za dojenje se časovno omeji na najmanj eno uro na dan, in sicer do 18. meseca otrokove starosti (prejšnja ureditev je bila brez časovne omejitve).
 • Destimulacija glede uporabe pogodb za določen čas
 • Preprečevanje veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas se omejuje na isto delo, razen v izrecno določenih primerih, in je omejena na dve leti.
 • Uvedba pravice do odpravnine ob izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki uvaja 1/5 odpravnine za delavce v prvem letu zaposlitve za določen čas ne glede na obdobje zaposlitve v prvem letu, za drugo leto pa 1/12 od 1/5 za vsak mesec dela.
 • Opravičenost odplačevanja prispevka delodajalca za primer brezposelnosti za prvi dve leti zaposlitve za nedoločen čas, ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za določen čas pa plačilo tega prispevka v višini petkratnika običajnega prispevka.
 • Omejitev kvote za agencijsko delo pri uporabniku na 25 % števila zaposlenih ne glede na to, ali so pri uporabniku zaposleni za nedoločen ali določen čas.
 • Povečanje pravne varnosti zaposlenih za preprečevanje zlorab

 

Kadrovsko delo v praksi po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Kadrovsko delo v praksi po novem

 
Dodaj odgovor