fbpx

Prijava v portal: 

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov

strošek oz. prejemek

višina

pravna podlaga

 

solidarnostna pomoč

 • 577,51 evra
 • ZUJF
 • aneksi
 

regres za prehrano med delom za javne uslužbence v obdobju od 1. januarja 2015 dalje
regres za prehrano med delom za funkcionarje v obdobju od 1. januarja 2015 dalje

 • 3,57 evra na dan
 • 3,52 evra na dan
 • ZUJF
 • aneksi
 • ugotovitveni sklep
 • ZUJF
 

nadomestilo za ločeno življenje

 • 140,54 evra za nadomestilo stroškov stanovanja
 • ZUJF
 • aneksi
 

dnevnica za službeno potovanje v državi

 • 16 evrov, če traja službeno potovanje več kot 12 ur
 • ZUJF
 • aneksi
 

kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v službene namene

 • 18 % cene neosvinčenega bencina (95 oktanov) za kilometer za občasno uporabo
 • 30 % cene neosvinčenega bencina (95 oktanov) za kilometer za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi
 • ZUJF
 • aneksi

jubilejne nagrade

 • za 10 let delovne dobe 288,76 evra,
 • za 20 let delovne dobe 433,13 evra,
 • za 30 let delovne dobe 577,51 evra
 • ZUJF
 • aneksi

terenski dodatek

 • 21 % dnevnice za službeno potovanje v državi (21 % od 16 evrov = 3,36 evra)
 • ZUJF
 • aneksi
Dodaj odgovor