fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Premestitev javnega uslužbenca

Možnost premestitve na drugo delovno mesto v sistemu javnih uslužbencev pomeni:

  • racionalno izkoriščanje kadrovskih virov, saj pomeni iskanje ustreznih kadrov predvsem znotraj delodajalca za zasedbo določenih delovnih mest oziroma za opravljanje določenih nalog; tako je omogočeno upravljanje s kadri in izvajanje internih kadrovskih postopkov ter ni nujno novo zaposlovanje,
  • element kariernega razvoja javnega uslužbenca, saj omogoča njegovo premestitev na zahtevnejše delovno mesto, s tem pa seveda javni uslužbenec pridobi tudi določene drugačne pravice, obveznosti in možnosti, seveda pa tudi praviloma višjo plačo.

V zvezi s premestitvijo je treba opozoriti, da ZDR instituta premestitve ne vsebuje, določa pa, da se v primeru, ko se spremeni naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, za katero je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi, sklene nova pogodba o zaposlitvi (glej drugi odstavek 49. člena ZDR-1 v povezavi s prvim odstavkom 31. člena ZDR-1). ZDR tudi določa, da se pogodba o zaposlitvi spremeni oziroma prične veljati nova pogodba o zaposlitvi, če s tem soglašata obe stranki pogodbe, torej delodajalec ne more enostransko spremeniti delovnega mesta.

Uslužbenski sistem v državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti temelji na določenih načelih, eno izmed njih je tudi načelo prehodnosti, ki predstavlja podlago za ureditev instituta premestitve v ZJU in omogoča prehajanje javnih uslužbencev med organi, seveda pod pogoji, ki jih v nadaljevanju določa ZJU. Načelo prehodnosti (30. člen ZJU) določa, da je lahko javni uslužbenec pod pogoji, ki jih določa zakon, premeščen na drugo delovno mesto znotraj organov. V zvezi s tem je treba upoštevati še pojem organov, ki je prav tako pojasnjen v ZJU (prvi odstavek 22. člena ZJU), in sicer zakon določa, da drugi del ZJU velja za javne uslužbence v državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti, za kar se v nadaljevanju zakona uporablja pojem »organi«

Dodaj odgovor