fbpx

Prijava v portal: 

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča

image_pdfimage_print

 

Prekinitve zaposlitev po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Prekinitve zaposlitev po novem

 

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča je poseben, samostojen način prenehanja pogodbe o zaposlitvi, katerega osnovna in glavna značilnost je, da je sodišče tisto, ki bodisi na predlog strank bodisi na podlagi lastne presoje s sodbo odloči, da se pogodbo o zaposlitvi razveže. Navedeno ne pomeni, da sodišče po prosti presoji odloči o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, temveč mora upoštevati splošna načela postopka, kot so načelo dispozitivnosti, načelo materialnega vodstva, ki daje predsedniku senata pravico, da se vključi v spor aktivno. Sodišče potem na podlagi navedenega izrazi svoje stališče o svojem pravnem pogledu na spor med strankama. 

V 1. odstavku obravnavanega 118. člena ZDR je institut prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča urejen na način, da je prenehanje delovnega razmerja na podlagi odločitve sodišča pogojeno z delavčevo zahtevo oziroma predlogom. Predmetni odstavek določa pogoje za izdajo sodbe, na podlagi katere bo delovno razmerje prenehalo, in sicer:

  • ugotovitev delovnega sodišča prve stopnje, da je izpodbijana odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita,
  • izjava delavca, da ne želi več nadaljevati delovnega razmerja pri delodajalcu,
  • sodišče lahko na predlog delavca ugotovi trajanje delovnega razmerja,
  • delavec mora zahtevek oziroma predlog za prenehanje delovnega razmerja na podlagi sodbe sodišča uveljavljati najkasneje do zaključka glavne obravnave na prvi stopnji.

Delavec mora za potrebe prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča podati pisno izjavo.

 
Dodaj odgovor