fbpx

Prijava v portal: 

Prenos podjetja samostojnega podjetnika na njegove ožje družinske člane – 1. del

 

Podjetje med prenosom nemoteno posluje in s prenosom na obračunski dan, na prevzemnika preidejo podjetje podjetnika ter pravice in obveznosti podjetnika v zvezi s podjetjem. Dan prenosa podjetja je bilančni presečni dan, na katerega podjetnik sestavi računovodske izkaze podjetja, ki se prenaša.

Za prenos je potrebno vedeti naslednje:

 

  • ne prenaša se osebno premoženje podjetnika, ki ni namenjeno opravljanju dejavnosti,
  • prenos je možen le na ožje družinske člane,
  • samostojni podjetnik, kot subjekt preneha,
  • po izvršenem prenosu podjetnikovo premoženje ostane nespremenjeno – zaposleni v podjetju prevzemniku nadaljujejo z dejavnostjo in
  • prevzemnik je univerzalni pravni naslednik in vstopi v vsa pravna razmerja podjetnika (pravice, obveznosti, odgovornosti).

 

 
Dodaj odgovor