fbpx

Prijava v portal: 

Prenosni ročni in/ali ročno vodeni stroji

image_pdfimage_print

 

Navedeni kategoriji strojev vključujeta, na primer, prenosna ročna in prenosna ročno vodena električna orodja ter vrtnarske in gozdarske stroje. Prenosni stroji vključujejo stroje z elektromotorjem, priključenim na omrežje ali akumulator, stroje na pnevmatski pogon in stroje z motorjem z notranjim zgorevanjem.

Zahteva iz prve alineje poglavja 2.2.1 dopolnjuje splošno zahtevo v zvezi s stabilnostjo iz poglavja 1.3.1. Zahteva glede ustrezne podporne ploskve velja predvsem za prenosne ročno vodene stroje, ki so med uporabo v stiku z delovno mizo, obdelovanim materialom, obdelovancem, podom ali tlemi.

Če njihova velikost to omogoča, morajo imeti prenosni ročni in ročno vodeni stroji vsaj dva ročaja, ki ju upravljavec lahko drži z obema rokama in zagotovi, da je stroj med uporabo stabilen. Namestitev in zasnova ročajev morata zagotavljati, da upravljavčeve roke niso na nevarnem območju. Zasnova strojev mora biti taka, da upravljavce čim bolj odvrne od tega, da bi jih uporabljali samo z eno roko. Pri razporeditvi, dimenzijah in zasnovi ročajev je treba upoštevati ergonomska načela.

Zahteve iz druge alineje in drugega odstavka poglavja 2.2.1 dopolnjujejo splošne zahteve v zvezi z zagonom in ustavitvijo iz poglavij 1.2.3 in 1.2.4.1. Na splošno mora biti mogoče zagnati in ustaviti stroj, ne da bi bilo treba izpustiti ročaje. Te zahteve je na primer pogosto mogoče izpolniti tako, da se v ročaje vgradi krmilna naprava za zagon, ki jo je treba med obratovanjem držati.

Dodaj odgovor