fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Primer iz prakse – 3

b) Javni uslužbenec ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas pri šoli A, pri šoli B pa na podlagi dogovora opravlja delo v deležu 0,2 za dopolnitev do polnega delovnega časa.

Javnega uslužbenca se šteje kot eno zaposlitev pri šoli, pri kateri ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

c) Javni uslužbenec, ki je zaposlen za nedoločen čas, je začasno napoten na delo v tujino, sredstva za njegovo plačo se zagotavlja iz proračuna RS, nadomešča ga javni uslužbenec, ki je zaposlen za določen čas napotitve. 

Obe zaposlitvi je treba prikazati v številu zaposlenih.

Dodaj odgovor