fbpx

Prijava v portal: 

Primer za obračun bonitete

image_pdfimage_print

 

Zap. štev. Kategorija Konto Debet Kredit
1 Obračun brut plače z boniteto      
  Plače zaposlencev 470 3.300  
  Kratkoročne  obveznosti za vračunane in neobračunane plače 250   3.300
2 Obraču neto plače      
  Kratkoročne  obveznosti za vračunane in neobračunane plače 250 3.300  
  Kratkoročne obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 253*   833
  Kratkoročne obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 254**   839
  Kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 251   1.628
3 Obračun prispevkov na boniteto      
  Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlencev 474 76  
  Obveznosti za prispevke izplačevalca 262   76
4 Izplačilo plače      
  Kratkoročne obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 253 833  
  Kratkoročne obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 254 839  
  Kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 251 1.628  
  Obveznosti za prispevke izplačevalca 262 76  
  Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110   3.376

*3.300 € + 469 € = 3.769 € x 22,1 %

**.769 € – 833 € – 269 € = 2.667 € – 1.306,75 € = 1.360,25 € x 41 / 100 = 557,70 € + 280,95 € 

 

Računovodski praktikum

 

Več o tej temi preberite v priročniku Računovodski praktikum

 
Dodaj odgovor