fbpx

Prijava v portal: 

Primeri obračunavanja DDV po novi zakonodaji, veljavni z 20.10.2011

 

Odgovor 1:

Davčni zavezanec v obračun DDV za oktober 2011 vnese vse podatke, ki se nanašajo na to davčno obdobje. V obrazložitvi Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost z dne 9. 6. 2011, je Vlada RS na 11. strani zapisala, da naj bi se obresti zaradi popravka napak iz preteklih davčnih obdobij  izračunavale avtomatično v sistemu eDavki. Niti v noveli ZDDV-1E niti v PZDDV, ki še ni bil sprejet in je še v fazi predloga, to (še) ni predvideno. Predvidevamo, da bo v tem primeru davčni zavezanec pri oddaji obračuna DDV preko sistema eDavki moral vnesti poleg podatkov, ki se nanašajo na oktober 2011, tudi podatke o popravku napake oz. podatke, ki so potrebni za izračun obresti po 88.b členu ZDDV-1. Na podlagi teh podatkov naj bi program sam izračunal obresti, kar v konkretnem primeru pomeni, da bi izračunal obresti za obdobje od 28. 10. 2011 (dan, ko bi bilo treba plačati obveznost DDV po obračunu DDV za september 2011) do 30. 11. 2011 (dan, ko je rok za plačilo davka po obračunu za oktober 2011). Opozarjamo, da trenutno pravna podlaga za avtomatični izračun obresti v sistemu eDavki še ne obstaja. Dokler avtomatični izračun obresti v sistemu eDavki ni mogoč, pa davčnim zavezancem svetujemo, da še naprej sami izračunavajo obresti skladno z 88.b členom ZDDV-1, saj bodo le s pravilnim plačilom lahko oproščeni plačila globe za prekršek. 

Primer 2:

Davčni zavezanec pri sestavljanju obračuna DDV za september 2011 ugotovi, da je pozabil upoštevati vstopni DDV (znesek DDV je 400 enot) po računu, prejetem od davčnega zavezanca iz Slovenije. Ta račun je prejel oktobra 2010. 

Odgovor 2:

V tem delu ne gre za popravek napake v smislu 88.b člena ZDDV-1, saj davčni zavezanec ni odbijal vstopnega DDV, čeprav je bil do tega upravičen, kar pa pomeni, da ni niti prenizko izkazal davčne obveznosti niti ni izkazal previsokega presežka. V tem delu zakon daje možnost, da prejemnik odbija ta DDV kadar koli do decembra 2011. To torej pomeni, da davčni zavezanec poleg celotnega vstopnega DDV, ki ga prikaže v obrazcu DDV-O pod zap. št. 41 in ki se nanaša na september 2011 pod to zap. št. vključi še omenjenih 400 enot vstopnega DDV, ki ga odbija kasneje in ne v davčnem obdobju prejema računa. V tem primeru ne izpolnimo nobenega polja glede popravka napake. Menimo, da v tem primeru ne gre za napako po 88.b členu ZDDV-1, saj je odbitek vstopnega DDV (do izteka zadnjega davčnega obdobja koledarskega leta, ki sledi letu, v katerem je bila pridobljena pravica do odbitka DDV) pravica davčnega zavezanca, ki jo lahko izkoristi ali pa tudi ne. Če je ne izkoristi, je to stvar njegove odločitve in ne napaka v smislu ZDDV-1, po katerem so napake le tiste, ki gredo na »škodo« državnega proračuna.

 

Dodaj odgovor