fbpx
Forum Media, Forum Akademija
O srečanju

Od izvira do pipe 2024

Izzivi in rešitve zagotavljanja čiste in kakovostne pitne vode – strokovno srečanje odgovornih za kakovost pitne vode

27. september 2024, 9.00 - 14.30

Kongresni center Thermana Laško

Program lanskoletnega srečanja

9.00 – 9.10 

Uvodni pozdrav

Mihaela Mravlje, direktorica, Forum Media

9.10 – 9.40

Kaj prinaša nova Uredba o pitni vodi?

Martin Kavka

9.45 – 10. 15

Nova Navodila za izdelavo načrta preprečevanja legioneloz v praksi

Bonia Miljavac, dr. med. spec. higiene, NIJZ

10.20 – 10.50

Kultura varnosti pitne vode

dr. Mojca Jevšnik, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

10.55 – 11.25

Učinkovit in prilagodljiv sistem obveščanja uporabnikov ter projekt Vodko

Irena Sušelj Šajn, KOVOD

11.30 – 12.30

Odmor, čas za mreženje

12.30 – 13.00

Je kemično mehčana pitna voda varna?

dr. Gregor Jereb, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

13.00 – 13.20

Kratek odmor

13.20 – 13.50

Površinske vode še kako vplivajo na ekologijo podzemnih

doc. Igor Zelnik, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

13.55 – 14.30

Varnostni načrt (water safety plan) na podlagi Uredbe in podpora preko računalniške aplikacije

doc. dr. Primož Banovec, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

14.30

Zaključek, čas za pogovor

Podrobnosti programa

Kaj prinaša nova Uredba o pitni vodi? (Martin Kavka)

Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23) je začela veljati 17. 6. 2023, v skladu z Direktivo EU 2020/2184 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (UL L št. 435 z dne 13. 12. 2020), pa določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi onesnaženja pitne vode, z zagotavljanjem, da je zdravstveno ustrezna in skladna. Uredba določa tudi spremljanje izpolnjevanja zahtev za pitno vodo, obveznosti upravljavca vodovoda, postopek za izdajo dovoljenj za odstopanja od mejnih vrednosti kemijskih parametrov, oceno ravni vodnih izgub, ukrepe za izboljšanje dostopa do pitne vode in pristojna organa za izvajanje nadzora nad izvajanjem te uredbe.

Nova Navodila za izdelavo načrta preprečevanja legioneloz v praksi
(Bonia Miljavac, dr. med. spec. higiene, NIJZ)

Načrt preprečevanja legioneloz je namenjen preprečevanju razmnoževanja legionel (bakterij Legionella spp.). Načrt temelji na ugotovitvah pregleda značilnosti objekta, pri katerem se opredeli dejavnike tveganja za razmnoževanje legionel in pregleda namembnosti objekta, s pomočjo katerega opredelimo dejavnike tveganja za pojav legioneloz pri ljudeh. Tako so strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje pripravili nova in posodobljena Navodila za izdelavo načrta preprečevanja legioneloz.

Kultura varnosti pitne vode
(dr. Mojca Jevšnik, Zdravstvena fakulteta UL)

Voda kot živilo je zaradi nepredvidljivih razmer vedno bolj dragoceno živilo. Kultura varnosti pitne vode je koncept, ki se nanaša na organizacijski pristop in vrednote, ki jih javni ali zasebni ponudniki pitne vode ter vsi, ki pitno vodo uporabljajo v delovnih procesih, sprejemajo za zagotavljanje varnosti in kakovosti pitne vode za prebivalce. Ta kultura je ključnega pomena za zagotavljanje, da pitna voda izpolnjuje najvišje standarde glede varnosti in zdravja ljudi ter okolijskih standardov. Uredba o higieni živil (Uredba Komisije EU, 2021/382) je določila zahteve glede obvladovanja varnosti živil, kjer je na novo opredelila kulturo varnosti hrane, kamor kot živilo spada tudi pitna voda.

Učinkovit in prilagodljiv sistem obveščanja uporabnikov ter projekt Vodko
(Irena Sušelj Šajn, KOVOD)

Še tako dobro vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovostne pitne vode brez dobrega sistema obveščanja uporabnikov ni učinkovit. Vzpostavitev sistema vam zapovedujejo tudi predpisi, preko njega uporabnike obveščate o vseh ukrepih. Da pa je sodelovanje z uporabniki dobro, je o zavedanju, kaj vse je potrebno, da skozi pipo priteče voda, in ohranjanja vodnih virov, treba učiti že najmlajše. Preko projekta Vodko v podjetju KOVOD zelo aktivno sodelujejo z vrtci in šolami ter izvajajo dejavnosti, v katerih sodelujejo tudi zaposleni. Tako izvajajo Vodkov zabavni dan, pripravljena je tudi spletna stran …

Je kemično mehčana pitna voda varna?
(dr. Gregor Jereb, Zdravstvena fakulteta UL)


Za mehčanje pitne vode se uporablja različne tehnike, ki so lahko kemične ali fizikalne. Uporaba fosfatov je razširjena tehnika mehčanja pitne vode. Dodajanje fosfatov v vodo neposredno ne vpliva na njeno trdoto, preprečuje pa rast kalcita in s tem v veliki meri prepreči nalaganje kotlovca na stene naprav in cevi za pitno vodo. Ali ima in kako bi lahko imela voda, ki je kemično mehčana, vpliv na zdravje uporabnikov?

Površinske vode še kako vplivajo na ekologijo podzemnih
(Igor Zelnik, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Kakovost površinskih voda lahko močno vpliva na kakovost podzemne vode. Površinske vode so neposredno povezane z vodonosniki, na te prenašajo onesnaženja na različne načine: zaradi uporabe onesnaževal, kot posledica močnega deževja, geoloških značilnosti, vpliva človeških dejavnosti, kot so industrija, kmetijstvo, rudarstvo, odpadne vode in nepravilno odstranjevanje odpadkov  Zaradi tega je pomembno vzdrževati visoko kakovost površinskih voda, da se prepreči onesnaženje podzemne vode. Nadzor onesnaževanja, učinkovito ravnanje z odpadki, uporaba trajnostnih kmetijskih praks ter ohranjanje ekosistemov in obrežnih območij vodnih teles so nekateri načini, kako ohraniti čistost in kakovost tako površinskih kot tudi podzemnih voda.

Varnostni načrt (water safety plan) na podlagi Uredbe in podpora preko računalniške aplikacije (doc. dr. Primož Banovec, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL)

Po 13. členu Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23) je upravljavec vodovoda dolžan za vsak sistem za oskrbo s pitno vodo izdelati in izvajati varnostni načrt v skladu z navodili za izdelavo varnostnega načrta. Rok za izdelavo je sicer do 1. januarja 2029, njegova priprava pa je odgovorna in obsežna naloga. Njegovo pripravo in izvajanje ter redno posodabljanje pa je lahko olajšano z digitalnimi orodji.

Obiščite našo spletno stran: www.forum-media.si

Forum Media, strokovne informacije in izobraževanja d.o.o.
Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija
+386 2 250 18 00
[email protected]

Delovni čas
Ponedeljek–četrtek: 8:00–16:00
Petek: 8:00–15:00

© 2024 Forum Media