fbpx

Prijava v portal: 

Proizvodnja in uporaba trdnih goriv iz odpadkov

V podporo proizvodnji trdnih goriv iz odpadkov so že leta 2002 pri Evropskem komiteju za standardizacijo (CEN) ustanovili Tehniški odbor za trdna goriva iz odpadkov (Technical Committee 343 – Solid Recovered Fuels). Oblikovanih je pet delovnih skupin: terminologija in zagotavljanje kakovosti, specifikacija goriva in razredi, vzorčenje, zmanjševanje vzorcev in dodatni testi, fizikalno in mehansko testiranje in kemijsko testiranje. Tehniški odbor je od takrat pripravil več deset standardov za področje trdnih goriv iz odpadkov, ki smo jih v Sloveniji tudi prevzeli in nam služijo kot neobvezna podpora pri proizvodnji goriv.
V Sloveniji smo prvo uredbo o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo dobili leta 2008 ‎[2].
V začetku leta 2015 je začela veljati nova slovenska uredba‎[3], ki regulira sektor obdelave odpadkov z namenom energijske izrabe tega. Uredba vnaša kar nekaj novosti, s katerimi bolj natančno zaokrožuje ne samo proizvodnjo, ampak tudi uporabo teh specifičnih goriv.

PREGLED UREDBE ‎[3]

Uvod

Uredba določa pogoje za predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo ter pogoje za njegovo uporabo v kurilnih napravah, sežigalnicah in napravah za sosežig.
Za vprašanja v zvezi s pravili ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi in pridobljenimi proizvodi, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja druge zakonske akte.
Iz te uredbe je tudi izvzeta predelava odpadkov iz neonesnažene biomase s klasifikacijsko številko 02 01 03, 02 01 07, 03 01 01, 03 01 05, 15 01 03, 17 02 01 ali 20 01 38 s klasifikacijskega seznama odpadkov v gorivo, če je njihova predelava v skladu s standardom SIST EN 14961.
Pomembna izjema po tej uredbi je tudi, da se ta ne uporablja za predelavo lastnih odpadkov, ki se jih kot gorivo uporabi na kraju nastanka.
Predelava odpadkov v trdno gorivo je predelava odpadkov po postopku R12 v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, in zajema:
 

Ravnanje z odpadki

 

Več o tej temi preberite v priročniku Ravnanje z odpadki po novi zakonodaji

 
Dodaj odgovor