fbpx

Prijava v portal: 

Promocija zdravja na delovnem mestu kot obveznost delodajalca

 

Nova obveznost je utemeljena na dejstvu, da je najpomembnejši segment zagotavljanja zdravja na delovnem mestu utemeljen v načelu promocije zdravja, nedvomno preventivno ravnanje delodajalca in delavca v delovnem okolju na delovnem mestu. Ta nova delodajalčeva obveznost je prav tako utemeljena z njegovo obveznostjo, ki obsega razvoj celovite preventivne politike, v katero spadajo tudi programi promocije zdravja na delovnem mestu. Ti programi pa pripomorejo k izboljšanju zmogljivosti posameznika, storilnosti, konkurenčnosti in pozitivni prepoznavnosti delodajalca kot družbeno odgovornega, torej k poslovnemu uspehu. Zagotavljanje zdravja v delovnem okolju in na delovnem mestu vključuje delodajalčeve programe, ki morajo biti skladni s splošno začrtanimi cilji krepitve zdravja populacije, vendar utemeljeni na potrebah in težavah konkretnega delovnega okolja, projektno pripravljeni, vodeni, spremljani in ocenjevani, vključeni pa morajo biti v celostno politiko delodajalca in so s tem del njegovega trajnostnega razvoja. Vsebinsko jih lahko opredelimo kot programe promocije zdravja na delovnem mestu, ki vsebuje preventivne ukrepe, ukrepe za krepitev zdravja in zgodnjo rehabilitacijo. Ob upoštevanju navedenega mora delodajalec v skladu z zakonodajo promocijo zdravja načrtovati, zanjo zagotoviti potrebna sredstva in določiti način spremljanja njenega izvajanja.

Upravljanje zdravja na delovnem mestu obsega optimizacijo organizacije dela in okolja, promocijo dejavnega sodelovanja vseh vpletenih in podporo za razvoj osebja. Usmerjeno je tako v zdravo oblikovanje poteka dela kot v spodbude za z zdravjem povezano odgovorno vedenje delavcev. Tako se okrepijo vse možnosti za zdravje v podjetju oz. organizaciji (ustanovi) in promovirajo ustvarjalne možnosti in obveza zaposlenih. 

Vedno mora biti usmerjena v tiste težave, ki jih imajo delavci v podjetju, in proti tistim obremenitvam in škodljivostim, ki jih delavci občutijo kot težavo in kot take tudi ocenimo v analizi tveganja.

V promocijo zdravja vključimo teme o zdravem prehranjevanju, o preprečevanju stresa, o preprečevanju poškodb na delu in tudi zunaj delovnega časa, o škodljivi rabi alkohola in drugih psihotropnih snovi ter številne druge teme, ki so pomembne za zdravje ljudi.

 

Varnost in zdravje pri delu

 

Več o tej temi preberite v priročniku Varnost in zdravje pri delu

 
Dodaj odgovor