fbpx

Prijava v portal: 

Promocija zdravja v podjetjih

Delodajalec mora med drugim pri izvajanju promocije zdravja pogledati na svoje zaposlene z drugega zornega kota: da so to ljudje, ki jih ima sicer v »najemu« osem ur, a živijo še drugo, svoje življenje.

Stiske, ki jih človek doživlja tako na delovnem mestu kot zunaj tega, zelo vplivajo na njegovo zdravje in počutje. Brez ustreznega »treninga« obvladovanja teh stisk lahko »izgori«.

Kako prepričati vodstvo?

V današnjih časih, ko se marsikatero podjetje bori za lasten obstoj, dodatni stroški niso zaželeni, program vlaganja v zdravje zaposlenih pa mnogim pomeni prav to – dodatne stroške. Vodstvu boste morali dobro prikazati finančne učinke vlaganja v promocijo zdravja. Nekaj predlogov, ki vam bodo morda v pomoč pri prepričevanju, je v spodnjem besedilu.

Kazalnik učinkov promocije zdravja

 Kratkoročni učinki:

 • Ÿ zaradi ukvarjanja z zaposlenimi, ki so jim aktivnosti tudi namenjene, so zaposleni bolj motivirani,
 • Ÿ odnosi na delovnem mestu se izboljšajo,
 • Ÿ odnos zaposlenih do lastnega zdravja se izboljša.

Srednjeročni učinki:

 • Ÿ zaposleni skrb za zdravje postavijo kot prvo vrednoto,
 • Ÿ posledično je manj odsotnosti z dela,
 • Ÿ nekaterih obolenj je manj.

Dolgoročni učinki:

 • Ÿ manj obolenj,
 • Ÿ večja prisotnost zaposlenih na delu,
 • Ÿ nižji stroški nadomestnih delavcev,
 • Ÿ manjša obremenitev sodelavcev,
 • Ÿ večja storilnost,
 • Ÿ manjši delež odsotnosti z dela zaradi bolezni.

Več o tematiki v priročniku Varnost in zdravje pri delu.

Dodaj odgovor