fbpx

Prijava v portal: 

Raba elektronskega naslova nekdanjega sodelavca

image_pdfimage_print

 

 

Zasebnost in varovanje osebnih podatkov

 

Več o tej temi preberite v priročniku Zasebnost in varovanje osebnih podatkov

 

Opisano ravnanje delodajalca je prav gotovo napačno, posledice takšnega ravnanja pa so lahko kršitev določb Zakona o varstvu osebnih podatkov ali celo storitev kaznivega dejanja, kot so zloraba osebnih podatkov (143. čl. Kazenskega zakonika) ali kršitev tajnosti občil (139. čl. Kazenskega zakonika).

Pravilno ravnanje delodajalca v primeru prekinitve delovnega razmerja je takšno, da posameznikov službeni predal elektronske pošte ob prenehanju delovnega razmerja deaktivira. Z delavcem se lahko dogovorita tudi morebitni nastavitvi avtomatskega opozorila o prenehanju delovanja poštnega predala, ki ga samodejno prejmejo pošiljatelji na naslov, ki, kot rečeno, ne sme biti več aktiven po odhodu delavca, prav tako pa ni dopustno vključiti avtomatske preusmeritve drugi osebi.  Čas delovanja takšnega obvestila je lahko predmet dogovora med zaposlenim in delodajalcem. Priporočljivo je tudi, da se tovrstno ravnanje opredeli  v internem aktu delodajalca, ki mora opredeliti tudi postopek, kako ravnati z vsebino predala elektronske pošte ob prekinitvi delovnega razmerja.  Če je zaposleni predal uporabljal tudi v zasebne namene, potem mu mora biti dana možnost, da si korespondenco zasebne narave zavaruje oziroma izbriše, saj se delodajalec – čeprav gre za službeni predal elektronske pošte posameznega delavca –  brez izrecne pravne podlage nima pravice seznaniti z zasebno korespondenco posameznika.

 

Dodaj odgovor