Srečanje računovodskih strokovnjakov

Računovodski izzivi 2023

Spremembe, na katere moramo biti še posebej pripravljeni

16. november 2022, 9.00
Ljubljana
ali online

Vrhunski strokovnjaki

Nasveti in dobre prakse

Osebni in strokovni razvoj

Druženje in mreženje

Zakaj si morate rezervirati termin?

Čas v katerem živimo je vse prej kot dolgočasen. Priča smo spremembam, ki vsakodnevno vplivajo tudi na delo računovodij. Spremembe davčne zakonodaje in podzakonskih aktov so stalnica. Nismo še implementirali določil spremenjenih členov, že veljajo novi. Pred nami je jesen z napovedjo novih sprememb. Razmišljamo že o vplivu dviga obrestnih mer, visoki inflaciji in razmišljamo, kako bo vse to vplivalo na naše življenje, na poslovanje naših podjetij in na naše stranke.

Pridružite se strokovnjakom na posvetu Računovodski izzivi 2023.

Odštevamo do Računovodskih izzivov 2023 ...

DNI
UR
MINUT

Kaj lahko pričakujete?

 • Pojasnila sprememb, ki nas čakajo
 • Konkretne napotke za zakonodajno skladno in pravilno delo
 • Praktične primere iz računovodskega in davčnega področja
 • Konkretne rešitve vaših dilem v praksi: strokovne odgovore na vaša vprašanja na posvetu in tudi po njem. Pišite na: [email protected]
 • Izmenjavo mnenj in izkušenj

Posvet je namenjen strokovnemu druženju in usmerjen v dobro pripravo na leto 2023. Na srečanje vabimo vodje računovodstva, računovodje, referente obračuna plač, davčne svetovalce, direktorje in vse, ki jih obravnavane teme zanimajo.

Sodelujoči strokovnjaki

lidija_robnik

doc. dr. Lidija Robnik

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev.

Brigita_Osojnik

mag. Brigita Osojnik

Davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s 25-letnim delom na davčnem področju, predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju

miha_dvojmoč

dr. Miha Dvojmoč

Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov (DPO), pravni svetovalec podjetjem in direktorjem glede njihovih pravic, obveznosti in odgovornosti ter podpornih dejavnosti njihovem poslovanju, predsednik Društva za zasebno varstvo in državljansko samovarovanje, soustanovitelj Inštituta za organizacijsko vedenje in predsednik Detektivske zbornice Republike Slovenije.

tanja_urbanija

mag. Tanja Urbanija

Davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Svetuje predvsem na področju Davka na dodano vrednost in Davka od dohodkov pravnih oseb. Objavlja številne članke v strokovnih publikacijah ter sodeluje pri izvedbi predavanj.

polona_pozgan

Polona Požgan

Zadnjih 24 let se ukvarja z mislimi, z besedami in s stavki. Obrača, prilagaja, izvaja in interpretira jih na radiu, na televiziji, občasno na gledaliških odrih, predvsem pa preko predavanj, tečajev in delavnic retorike in komunikacije za posameznike in podjetja.

Program

Novosti DDV v 2022 ter napovedane spremembe 2023 – mag. Tanja Urbanija

Katere so glavne DDV in DDPO spremembe v tem letu? Kaj nas čaka v naslednjih letih?
• sprememba obrazcev
• sprememba odbitka
• novosti v 2022 ter napovedane spremembe

Dohodnina – mag. Brigita Osojnik

 • Predlagane spremembe Zakona o dohodnini v letu 2023
  Davčna obravnava dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo:
  – olajšave in mehanizem usklajevanja olajšav ter neto letnih davčnih osnov,
  – plačilo za poslovno uspešnost (sprememba pogojev)
 • Dohodki iz dejavnosti (jasneje se določa pogoj za vstop oziroma obstoj v sistemu normiranih odhodkov, ki je vezan na obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavezanca, ali pri njem zaposlene osebe)
 • Dohodki iz oddajanja premoženja v najem (dvig stopnje dohodnine)
 • Dohodki iz kapitala (ponovna uvedba obdavčevanja izplačanih vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe kot dividenda)
 • Najpogostejše dileme na področju obdavčitve dohodkov fizičnih oseb

Izzivi leta 2023 z vidika davka od dohodka pravnih oseb – doc. dr. Lidija Robnik

 • Davčno prizmami in nepriznani prihodki (prejete dividende, dobiček , delež, neizkoriščene rezervacije ipd.)
 • Koriščenje ali ne koriščene različne vrste rezervacij
 • Davčno nepriznani odhodki
 • Oslabitve ali odpisi terjatev
 • Terjatve v inoslvenčnih postopkih
 • Davčno nepriznani odhodki v skladu 29., 30. in 31. člena ZDDPO-2
 • Davčne olajšave (investicije, zaposlovanje, digitalna preobrazba, zeleni prehod ipd.)
 • Seznanitev z kategorijami, ki niso davčne olajšave
 • Popravki v obrazcu davčnega obračuna
 • Odgovori na vprašanja in strokovna diskusija.

Novosti na področju sprememb zakonodaje varstva osebnih podatkov – dr. Miha Dvojmoč

 • Izziv IT varnosti v povezavi z varnostjo informacij/osebnih podatkov
 • Spremembe na področju nove/v sprejemanju VOP zakonodaje

Prijazno je biti prijazen – Polona Požgan

Izboljšajmo uspešnost tako, da  ustvarimo kulturo prijaznosti z:

 • Več empatije in sočutja
 • Več radovednosti
 • Več hvaležnosti
 • Več pozitivnosti
 • Večje samozavedanje in boljša skrb zase

Znano je, da s prijaznostjo dosežemo več in bolje, zato je cilj družabnega dela posveta na sproščen način predstaviti konkretne nasvete za boljšo komunikacijo s sabo in z drugimi.

Kotizacija in prijava​

10 % popust za hitre prijave

Velja do 20. 10. 2022

Kotizacija: 289,00 € 260,10 €

(DDV ni vštet v ceno.)

15 % popust za lanskoletne udeležence srečanja in aktivne naročnike portala Računovodski praktikum

Velja do 20. 10. 2022

Kotizacija: 289,00 € 245,65 €

(DDV ni vštet v ceno.)

POSEBNE UGODNOSTI:

 • drugi udeleženec 10 % popusta
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj deset dni pred izvedbo dogodka. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje deset dni pred izvedbo dogodka. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se dogodka ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na dogodek pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi dogodka – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na dogodek sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Založba Forum Media

Obiščite našo spletno stran: www.forum-media.si

Forum Media, strokovne informacije in izobraževanja d.o.o.
Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija
+386 2 250 18 00
[email protected]

Delovni čas
Ponedeljek–četrtek: 8:00–16:00
Petek: 8:00–15:00

© 2022 Forum Media