fbpx

Prijava v portal: 

Ravnanje z odpadki iz fotografske industrije

Dejavnosti pri katerih nastajajo omenjeni odpadki so:

  • Tiskarska in razvijalska podjetja,
  • Bolnišnice, zdravstveni domovi – pri storitvi RTG.

Povzročitelji odpadka morajo odpadke ločeno zbirati, v zato pripravljenih zabojih, sodih in posodah. Embalaža mora biti označena s klasifikacijsko številko odpadka in nazivom odpadka. Oznaka mora vsebovati zvezdico ob klasifikacijski številki, kar označuje, da odpadek sodi med nevarne odpadke. Odpadki iz fotografske industrije (fiksirna raztopina 09 01 04*, uporabljen razvijalec 09 01 01* ) se začasno skladiščijo v prostoru, kjer je vstop nepooblaščenim osebam prepovedan.

Ko je embalaža polna se pravočasno obvesti zbiralca, da poskrbi za pravilen odvoz in nadaljnjo predelavo. Odgovorna oseba s strani povzročitelja pripravi evidenčni list in ga ob predaji odpadka izročiti zbiralcu ali predelovalcu. Le ta en potrjen izvod (z vsemi podatki) vrne povzročitelju. 

Zbiralec ali predelovalec morata poskrbeti, da z odpadki ravnata kot od njiju zahteva Uredba o odpadkih, Zakon o kemikalijah, Pravilnik o razvrščanju in pakiranju ter označevanju nevarnih snovi, Zakon o prevozu nevarnega blaga, idr. 

Za te odpadke je predpisana obdelava D10 – sežig v sežigalnicah nevarnih odpadkov.

PRIMER: TISKARSKA DEJAVNOST – TISK D.O.O.

TISK grafično oblikovanje, tisk in trgovina d.o.o., je družinsko podjetje, ki je bilo ustanovljeno v letu 1992. Z aneksom k pogodbi so leta 1993 ustanovitelji priglasili tudi založništvo. Tako družba opravlja naslednje dejavnosti:

  • grafično in industrijsko oblikovanje, 
  • pripravo za vse tiskarske tehnike,
  • tisk v tiskarskih tehnikah (knjigotisk, offset tisk, sitotisk), 
  • knjigoveštvo, 
  • založništvo, 
  • storitve in organizacija reklame in ekonomske propagande.

Ukvarjajo se z dejavnostjo založništvo, tiskarstvo in razmnoževanjem zapisov, ki je vodeno pod standardno klasifikacijsko dejavnostjo– 22.120 (Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti, Ur.l. RS, št. 17/2008 z dne 19.2.2008). 

Zaradi nenehnega povečanja obsega dela so zaposlili 3 tiskarje, 2 grafična delavca in 3 literarne delavce. V dejavnost je vpeta tudi celotna družina. Skupaj je 10 zaposlenih. Direktor vodi marketing in raziskave, namestnik direktorja pa komercialo in nabavo. 

V skladu z Uredbo o odpadkih (Ur. l. RS, št. 113/2011 z dne 16.12.2011) je treba odpadke ločeno zbirati. Ločeno zbirati je potrebno tudi odpadke iz dejavnosti vzdrževanja tiskarskih strojev, offset plošč, iz dejavnosti razmnoževanja (barvila, raztopila, fiksirne raztopine,..). Zato se je direktor odločil, da bo pripravil program ravnanja z odpadki za njegovo dejavnosti. Želel je analizirati nastajanje odpadkov, njihove količine in sistem oddajanja zbiralcu oz. prevzemniku odpadkov …

 

 

Ravnanje z odpadki

 

Več o tej temi preberite v priročniku Ravnanje z odpadki po novi zakonodaji 2015

 
Dodaj odgovor