fbpx

Prijava v portal: 

Ravnanje z odpadki iz zdravstva

image_pdfimage_print

 

Preglednica: Opis posod in vreč za hranjenje in začasno skladiščenje odpadkov iz zdravstva iz  podskupine 18 01 in 18 02 iz klasifikacijskega seznama odpadkov

Klasifikacijska številka odpadka Opis odpadka iz zdravstva Opis posod in vreč za hranjenje in začasno skladiščenje odpadkov iz zdravstva

18 01 01

18 02 01

Ostri predmeti ( razen 18 01  03 oz. 18 02 02) Zbiralnik za ostre predmete

18 01 03*

18 02 02*

Odpadki, pri katerih se zaradi preprečevanja okužbe zahteva posebno ravnanje pri zbiranju in odstranitvi Plastične posode za enkratno uporabo (nepredušno zapiranje)

18 01 04

18 02 03

Odpadki, pri katerih se zaradi preprečevanja okužbe ne zahteva posebnega ravnanja (npr. perilo, mavčni povoji, plenice, oblačila za enkratno uporabo) Plastične vreče ali posode za zbiranje in prevoz

18 01 06*

18 02 05*

Kemikalije, ki vsebujejo nevarne snovi Plastične posode za enkratno uporabo (nepredušno zapiranje)

18 01 07

18 02 06

Kemikalije, ki niso zajete v 18 01 06 oziroma 18 02 05 Plastične posode za enkratno uporabo (nepredušno zapiranje)

 

Označevanje posod ali vreč

Na posodah ali vrečah mora biti vidna oznaka vrste odpadka. Odpadke se odda zbiralcu v posodah  ali vrečah, na katerih so napisani podatki o kraju in času nastanka, vrsti odpadka iz zdravstva po številkah iz klasifikacijskega seznama odpadkov ter količini odpadkov iz zdravstva. 

Za bolj transparentno ločevanje lahko odpadke zbiramo v vreče, ki se razlikujejo po barvah. Vreče lahko kupujemo z že označenim imenom odpadka in klasifikacijsko številko. V tem primeru jih opremimo samo z datumom in mestom nastanka odpadka. 

Zbiralnica odpadkov

Zbiralnica odpadkov mora biti pokrit in ločen prostor od drugih prostorov in zunanjega okolja  na način, ki preprečuje dostop nepooblaščenim osebam.

Dostop vozilom zaradi prevzema odpadkov mora biti neoviran.   

Zbiralnica mora biti označena z vidnim napisom o namenu prostora, prepovedi vstopa nepooblaščenim osebam in opozorilom o možnosti ogrožanja zdravja. 

Zbiralnica mora biti, kadar ne obratuje, zaklenjena. Na vratih mora biti napisan urnik prevzema odpadkov.

Tla, stene in strop zbiralnice morajo biti iz materiala, ki se lahko mokro čisti in razkužuje,

imeti mora urejeno odvajanje odpadnih voda in mehansko prezračevanje.

Kontejnerji, v katere se razvršča odpadke,  morajo biti označeni z imenom odpadka, klasifikacijsko številko odpadka in odstranjevalcem oziroma zbiralcem odpadka. 

 

Ravnanje z odpadki

 

Več o tej temi preberite v priročniku Ravnanje z odpadki po novi zakonodaji 2015

 
Dodaj odgovor