fbpx

Prijava v portal: 

Razbremenitev odškodninske odgovornosti direktorja

 

V primeru, da v družbi nastane škoda, bo direktor odškodninsko odgovarjal (odgovarja za ravnanje delavca, kot bi škodo sam naredil). Od delavca ali zunanjega strokovnjaka zaradi malomarnosti ali neznanja ima direktor pravico zahtevati povrnitev škode (regresna pravica).

Posebna oblika je zavarovanje pred odgovornostjo, ki je namenjeno direktorju pred odškodninskimi zahtevki tretjih oseb. Takšna oblika zavarovanja daje pasivno zaščito, saj zavarovalnica zagotavlja zavarovancu povrnitev škode, ki izhaja iz njegove odgovornosti nasproti tretje osebi.

Dodaj odgovor