fbpx

Prijava v portal: 

Raziskava vzrokov nezgode – poškodbe pri delu

image_pdfimage_print

 

 

Varnost in zdravje pri delu

 

Več o tej temi preberite v priročniku Varnost in zdravje pri delu

Pri raziskavi poškodbe pri delu pregleda naslednjo dokumentacijo:

  • izjavo o varnosti z ocenjevanjem tveganja in revizije ocenjevanja tveganja,
  • izjave o skladnosti in tehnično dokumentacijo (po predpisih za proizvode),
  • poročila in zapisnike o periodičnih preiskavah kemijskih, fizikalnih in bioloških škodljivosti v delovnem okolju,
  • poročila in zapisnike o periodičnih pregledih in preizkusih delovne opreme,
  • navodila za varno delo,
  • način in program teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev za varno delo,
  • drugo potrebno dokumentacijo.

Zapisnik o raziskavi poškodbe pri delu je dokument, ki ga delodajalec potrebuje predvsem za izvedbo ustreznih ukrepov, da se podobni dogodki ne bi več zgodili. 

Vedno bolj pa delodajalec potrebuje zapisnik čez določen čas, ko se srečuje z raznimi zahtevki. Med temi so v tem času zanimivi »regresni zahtevki« (zahtevek za povrnitev škode), ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ZZZS in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZPIZ pošiljata delodajalcem.

 

Dodaj odgovor