fbpx

Online stručna edukacija

Razvoj govora djeteta

Razvojne prekretnice, poticanje razvoja govorno-jezičnih vještina, govorno-jezični poremećaji, prilagodbe i praktični pristupi za odgajatelje i učitelje
Predavačica: Nives Skamlič, logopetkinja
Datum početka: 30. 5. 2024

Cijena:  138 € (bez PDV)

Iskoristite 10% popusta za narudžbe do 27. 5. 2024.

Probno čitanje

OGLEDNI PRIMJER dokumentacije

VAŽNO:

 • Edukacija je potpuno na hrvatskom jeziku.
 • Edukacija je namijenjena odgojiteljima i učiteljima.
 • Dobivate dokaz o edukaciji u skladu s Pravilnikom o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima i možete ga koristiti u svrhu napredovanja u više zvanje.
 • 16 sati = 2 boda
 • Obuka se odvija u online učionici, a sadržaj možete obrađivati s bilo kojeg mjesta i u bilo koje vrijeme. 

Intenzivne online radionice napravljene su s ciljem kako bi vam pomogle odgovoriti na slijedeća pitanja:

 • Kako se odvija razvoj komunikacije, jezika i govora kod predškolske i školske djece te koje su razvojne prekretnice?
 • Kako prepoznati simptome zakašnjelog razvoja govora kod djeteta?
 • Na koji način promatramo svakodnevnu komunikaciju djeteta s ciljem pomoči?
 • Koje metode razvoja govora su prema mišljenju stručnjaka najefikasnije i kako ih koristimo u svakodnevnom radu s djetetom?
 • Koje aktivnosti, igre i vježbe, integrirane u svakodnevne grupne aktivnosti potiču razvoj govora kod djeteta i kako otklanjamo nedostatke?”

Materijali za rad – upute, stručne informacije koje možete i pohraniti ili tiskati.

Primjeri obrazovnih materijala, kontrolni upitnici

Zbirka videozapisa s uputama za pravilno izvođenje aktivnosti

Mogućnost pristupa bilo gdje i bilo kada

Potvrda o usavršavanju i stečenom znanju

DATUM POČETKA: 23. 5. 2024

OBLIK STRUČNE EDUKACIJE: online radionice sa video snimkama primjera aktivnosti, materijalom u pisanom obliku i interakcijom s autoricom u online učionici

KOME JE NAMIJENJENO: učiteljima, logopedima, odgojiteljima u vrtiću, pedagozima, savjetodavnim radnicima, izvođačima dodatne stručne pomoći, inkluzivnim pedagozima i roditeljima

Razvoj govora djeteta - online edukacija

Nakon završene stručne edukacije:

 • Poznavat ćete karakteristike razvoja govora djeteta i pratiti ga u okviru razvojnih prekretnica.
 • Prepoznat ćete znakove zakašnjelog razvoja govora i jezika te pravilno izvoditi tretman kod usporenog razvoja govora kod djeteta.
 • Na temelju preporuka stručnjaka odabrat ćete najbolje metode rada za potrebe djeteta.
 • Primit ćete već pripremljen paket materijala za rad s djetetom: primjere aktivnosti, govorno-jezične igre i vježbe prilagođene dobi i razvojnim potrebama.

Edukacija je pripremljena u skladu s Pravilnikom o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima i možete ga koristiti u svrhu napredovanja u više zvanje.

Predavačica

Nives Skamlič, logopetkinja

Nives Skamlič diplomirala je na Fakultetu za defektologiju (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) Sveučilišta u Zagrebu i više od 30 godina radila kao logoped u Centru za sluh in govor Maribor. Sada pomaže djeci i roditeljima u svojoj Klepetalnici (Pričaonici), privatnom defektološkom i logopedskom savjetovalištu, gdje nudi specijalizirane logopedske usluge za djecu i odrasle s problemima ili poremećajima u socijalnoj komunikaciji, govoru, jeziku, čitanju i pisanju.

Sudjeluje u nekoliko grupa koje se brinu za razvoj logopedske struke u Sloveniji. Prevela je knjigu Dar disleksije na slovenski, napisala mnoštvo stručnih članaka i tražena je predavačica. Najviše uživa u neposrednom radu s djecom.

Probno čitanje

Učinkovita komunikacija jedna je od najvažnijih ljudskih vještina, u kojoj se informacije prenose od osobe do osobe usmeno (riječima, glasom), pisano (knjige, časopisi, online zapisi, elektroničke poruke), vizualno (logotipi, karte, dijagrami, karte ) ili neverbalno (govor tijela, geste, izrazi lica).

Osoba s dobrim komunikacijskim vještinama zna pravilno primiti informacije i prenijeti ih sugovorniku.

Jezik je naučeni sustav društvenih znakova kojima komuniciramo i primamo informacije prema određenim dogovorenim pravilima. To uključuje:

 • značenje riječi, npr. riječ “list” može značiti komad papira, izraslinu na drvetu ili ribu,
 • način na koji stvaramo riječi iz obitelji riječi, npr. prijatelj, prijateljstvo, sprijateljiti se, prijateljski,
 • kako složiti riječi u nizove, npr .: “Danas je lijepo vrijeme”, a ne: “Je li danas lijepo vrijeme?”,
 • koje riječi po značenju najbolje odgovaraju datoj situaciji, npr.: „Molim te, ako možeš sada stani.“ potpuno je neprimjereno ako dijete istrčava na cestu, a s druge strane vozi automobil.

Tijek stručne edukacije

Svi materijali su dostupni u online učionici.

TRAJANJE: cijela edukacija traje najmanje 16 pedagoških sati što je također navedeno na potvrdi koju ćete primiti na kraju usavršavanja

OBLIK EDUKACIJE: online radionice s videozapisima primjera aktivnosti i materijalom u pisanom obliku (sadržaji su odmah dostupni)

KOME JE NAMIJENJENO: učiteljima, logopedima, odgojiteljima u vrtiću, pedagozima, savjetodavnim radnicima, izvođačima dodatne stručne pomoći, inkluzivnim pedagozima te radnim terapeutima u zdravstvu i roditeljima

KAKO SE ODVIJA: Sadržaji usavršavanja pripremljeni su u obliku pisanih materijala i videozapisa. Vrijeme kada ćete obraditi materijal određujete sami jer se pojedini moduli izvode preko online učionice. Sve aktivnosti u online učionici se kontinuirano bilježe – tako možete u bilo kojem trenutku prekinuti obradu materijala i nastaviti sljedeći put gdje ste stali. Na kraju svakog modula se provjerava znanje; tek kada uspješno riješite test možete početi s radom na sljedećem modulu. Materijal će u online učionici biti dostupan još dva mjeseca nakon završetka obrazovanja.

Razvojni potencijal djeteta u vašoj grupi u vrtiću ili razredu u školi čete realizirati na efikasan i zanimljiv način – naći ćete mnoštvo ideja za uklanjanje deficita na području komunikacije, jezika i govora koje ćete efikasno koristiti u svakodnevnom radu s djecom.

Sadržaj

MODUL 1: Kako poticati razvoj govorno-jezičnih vještina predškolskog djeteta
 • Kako se razvija sposobnost komunikacije, jezika i govora kod predškolske djece
 • Razvojni prekretnice u govorno-jezičnom razvoju predškolskog djeteta
 • Znakovi upozorenja koji ukazuju na zakašnjeli razvoj govora
 • Znakovi oštećenja sluha
 • Vježbanje komunikacijskih i govorno-jezičnih vještina kod predškolskog djeteta
 • Dijete od 1. do 3. godine starosti
 • Dijete od 3. do 5. godina starosti
 • Nekoliko općih pravila za komunikaciju s djetetom od 3. do 5. godina starosti
 • Aktivnosti za poticanje razvoja komunikacijskih i govorno-jezičnih vještina kod djeteta od 3. do 5. godina starosti
 • Aktivnosti za poticanje razvoja komunikacijskih vještina kod djeteta od 3. do 5. godina
 • Aktivnosti za poticanje slušanja, razumijevanja i govora kod djeteta od 3. do 5. godina

Uzorci/primjeri:

 • Prekretnice u govorno-jezičnom razvoju djece predškolske dobi po mjesecima/godinama
 • Kontrolna lista za procjenu govora i jezika u djece predškolske dobi
 • Opće upute za stručnjake koji provode procjenu govorno-jezičnog razvoja
 • Razvojne prekretnice u govorno-jezičnom razvoju školskog djeteta
 • Znakovi upozorenja koji ukazuju na poremećaje u razvoju govora
 • Znakovi oštećenja sluha
 • Razvoj fonoloških vještina:
  – Prepoznavanje riječi u rečenici
  – Odgovor na rimu i upotreba rime
  – Svijest o slogovima u riječi
  – Svijest o glasovima u riječi
  – Problemi s prisjećanjem riječi

Uzorci/primjeri:

 • Prekretnice u govorno-jezičnom razvoju djece školske dobi
 • Kontrolna lista za procjenu govora i jezika u školske djece
 • Pregled funkcioniranja i potreba učenika s GJP
 • Što je govorno-jezični poremećaj (GJP)
 • Simptomi GJP
 • Utjecaj GJP na školski uspjeh
 • Strategije koje koriste djeca s GJP u školi
 • Globalna procjena djeteta s GJP u vrtiću i povezanost s drugim područjima
 • Globalna procjena djeteta s GJP u školi
 • Prilagodbe metoda, sredstava i didaktičkih materijala u IP
  – Prilagodbe za predškolsku djecu s GJP
  – Prilagodbe vremena
  – Prilagodbe prostora, didaktičkih pomagala i opreme
  – Prilagodbe izvođenja aktivnosti na različitim područjima
  – Prilagodbe za učenike s GJP
  – Prilagodbe okruženja
  – Prilagodbe materijala, sredstava i pomagala
  – Prilagodbe postupaka učenja i podučavanja
  – Prilagodbe pri provjeri i ocjenjivanju znanja
 • Poremećaji govora i jezika:
  – Artikulacijski poremećaji – što su, kako ih prepoznati i na što obratiti pozornost
  – Poremećaji fluentnosti – dijete koje muca u vrtiću i školi
  – Poremećaji glasova govora – poremećaji izgovora glasova s, z, c, š, ž, č i r.
  – Fonološki poremećaji
 • Što je selektivni mutizam?
 • Kako prepoznati selektivni mutizam, vrste, poteškoće, lažna uvjerenja, zašto dijete ne govori, što učiniti ako mislite da dijete ima selektivni mutizam, kako pomoći djetetu i koje strategije koristiti

Uzorci:

 • Savjeti za razgovor s djetetom koje muca
 • Primjeri radnih listova, scenarija i igara za rad s djetetom s GJP

Videozapisi:

 • Prepoznavanje poremećaje artikulacije
 • Poremećaj mucanja – primjer govora djeteta
 • Poremećaj u izgovoru glasova š, ž i č – primjer govora djeteta
 • Poremećaj u izgovoru glasova s, z i c – primjer govora djeteta
 • Smetnja u izgovoru glasa R – primjer govora djeteta
 • Fonološki poremećaji: izostavljanje, zamjena i nepravilno izgovaranje glasova, premještanje glasova u riječi… – primjer govora djeteta
 • Primjeri aktivnosti kod artikulacijskih poremećaja i kako poticati pravilan izgovor glasova
 • Primjeri aktivnosti za poticanje povezivanja, pamćenja i prisječanja riječi
 • Kako surađivati s roditeljima
 • Kako mogu roditelji poticati ostvarivanje djetetovih potencijala i pomoći kod otklanjanja poremećaja u djece s GJP

Primjeri:

 • Primjeri radnih listova, scenarija i igara za rad s djetetom s GJP

Video zapisi:

 • Igra puhanja za razvoj govornog aparata
 • Igre za vježbanje izgovora glasa R
 • Igre za slušnu diskriminaciju glasova s i š i vježbanje izgovora
 • Igre za potkrepljenje upotrebe glasa k u kombinaciji s različitim drugim glasovima
 • Igre za razvoj identifikacije glasova u riječi
 • Igre za razvoj identifikacije riječi u rečenici
 • Igre za razvoj osjećaja za rimu
 • Igre za vježbanje svijesti o rimama, analizu riječi na slogove i sintezu riječi iz slogova
 • Igre za vježbanje diskriminacije glasova i njihove upotrebe u riječi
 • Igre za poticanje razvoja povezivanja, pamćenja i prisjećanja riječi

Tema 1: Disleksija

 • Što je disleksija
 • Faktori rizika za pojavu disleksije
 • Simptomi disleksije
 • Prilagodbe za djecu s disleksijom (priprema materijala, prilagodbe u procesu učenja, provjeravanja i ocjenjivanja znanja, korištenje pomagala)
 • Skotopični sindrom

Primjeri:

 • Upitnici za prepoznavanje djece s rizičnim znakovima za pojavu disleksije

Tema 2: Komunikacija kod djece s autističnim poremećajima (AP)

 • Značajke socijalne komunikacije i interakcije djece s AP
 • Odsutnost ili specifičan spontani razvoj socijalne komunikacije i interakcije
 • Zaustavljen, ograničen ili ometan razvoj govorno-jezične komunikacije
 • Poremećaji u razvoju ekspresivnog jezika – verbalnog izražavanja
 • Poremećaji u razvoju receptivnog jezika – verbalnog razumijevanja
 • Neobičnosti u razvoju govornog ritma, tempa i melodije
 • Poremećaji u razvoju neverbalne komunikacije
 • Eholalija i perseveracija
 • Nepoštivanje osobnog prostora
 • Potreba za uvođenjem potpomognute komunikacije
 • Procjena komunikacijskih i govorno-jezičnih sposobnosti djece s AP
 • Opće strategije za poboljšanje komunikacije s djecom s AP
 • Razvoj socijalne interakcije

Narudžba

Cijena edukacije:  138 € (bez PDV)

Podnošenje prijave za edukaciju

Za online edukaciju se možete prijaviti kao fizička ili pravna osoba (vrtić, škola). Prijaviti se možete putem online obrasca ili ispuniti narudžbenicu u pdf dokumentu. Možete prijaviti više osoba istovremeno.

Za više prijavljenih polaznika iz istog vrtića ili škole odobravamo dodatni popust:

 • drugi polaznik 10% popusta,
 • treći i sljedeći polaznici 20% popusta,
 • fizičke osobe 20% popusta.

Obavezno ispunite sva polja označena zvjezdicom *.

Prilikom podnošenja prijave poslat ćemo Vam potvrdu na Vašu e-mail adresu, pa Vas molimo da unesete svoju e-mail adresu. U za to predviđeno polje obavezno upišite e-mail adresu polaznika na koju ćemo nekoliko dana prije planirane edukacije poslati sve informacije o edukaciji i poziv za ulazak u online učionicu u kojoj se održava online edukacija.

Fizičke osobe će na svoju e-mail adresu dobiti predračun u pdf formatu s obračunatim slovenskim zakonom propisanim PDV-om. Rok za uplatu je 3 dana prije datuma održavanja edukacije. Nakon primljene uplate izdat ćemo Vam račun.

Pravne osobe će dobiti e-račun. Rok plaćanja je 30 dana od dana izdanog e-računa.

Slovenski zakonski PDV obračunavamo pravnim osobama, koje nisu porezni obveznici.

PDV se ne obračunava pravnim osobama, koje su porezni obveznici prema odredbama stavka 1. članka 25. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Eventualni popusti obračunavaju se na predračun, račun i e-račun

PDF narudžbu pošaljite na e-mail adresu: [email protected]

NOVO U PRIPREMI

 • Disleksija – poremećaj i dar

 • Razvoj grafomotorike

Zatražite više informacija putem e-pošte: [email protected]                 

Odredbe i uvjeti

Pristupni podaci za e-učenje bit će poslani na vašu e-mail adresu. Prijavom prihvaćate ove uvjete i odredbe.

Dokumenti, podaci i informacije mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Forum Media d.o.o.


Suglasnost za obradu osobnih podataka

BUDITE INFORMIRANI O SVIM NOVOSTIMA I DOGAĐANJIMA!

Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor teži najvišim standardima zaštite osobnih podataka koje obrađuje samo ako Vi to izričito dopustite. Pozivamo Vas da u donjem obrascu date privolu za obradu Vaših podataka i na taj način osigurate da ćete biti informirani o svim zakonskim novostima i edukativnim događanjima te da ćete moći iskoristiti i druge pogodnosti, koje nudi Forum Media.

Suglasan sam da Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor (u daljnjem tekstu: tvrtka), obrađuje moje gore navedene podatke u svrhu informiranja o novostima te u svrhu izravnog marketinga svojih proizvoda ili usluga (priručnici, knjige, obuke, itd.).

Osim toga, svjestan sam da:

 • ovlaštenoj osobi za zaštitu osobnih podataka u tvrtki mogu se obratiti putem e-mail adrese: [email protected];
 • osobni podaci neće se obrađivati ​​u bilo koju drugu svrhu osim gore navedene i bit će izbrisani nakon prestanka svrhe;
 • osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama osim onim korisnicima koji za to imaju temelj u zakonu, ugovoru ili dokažu drugu pravnu osnovu;
 • osobne podatke dobivene na temelju privole i u svrhu privole obrađivati ​​ćemo sve dok ne povučete privolu ili dok ne dostavite zahtjev za brisanjem podataka iz baza podataka. Svoju privolu za obradu podataka u gore navedenu svrhu možete opozvati u bilo kojem trenutku, privremeno ili trajno, klikom na označenu poveznicu za odjavu u e-poruci ili pozivom na broj 02/250 18 00. U tom slučaju, povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se na temelju nje provodila do njezinog poništenja;
 • zakonom imate pravo od društva zatražiti pristup podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničenje obrade te pravo na prigovor protiv obrade osobnih podataka i zahtjev za prijenos osobnih podataka. Gore navedena prava možete ostvariti zahtjevom upućenim na (elektronsku) adresu: [email protected];
 • osobne podatke iz zbirke tvrtke mogu obrađivati ​​i ugovorni partneri s kojima tvrtka ima sklopljene ugovore o obradi osobnih podataka u svrhu navedenu u privoli, a koji pritom mogu osigurati odgovarajuću visoku razinu zaštite osobnih podataka;
 • možete podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (Informacijski povjerenik Republike Slovenije) ako obrada osobnih podataka nije u skladu s propisima;
 • promotivne poruke mogu se slati u okviru segmentiranog izravnog marketinga, što može uključivati ​​i izradu profila kako bi se osiguralo slanje takvih informacija koje su što je moguće više prilagođene Vašim potrebama i interesima na temelju analize Vaših aktivnosti i interesa;
 • više informacija o zaštiti osobnih podataka u tvrtki možete dobiti u “Pravilima o zaštiti osobnih podataka tvrtke”, dostupnim na www.forum-media.si.

Forum Media, strokovne informacije in izobraževanja d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija

RADNO VRIJEME:
Pon – čet: 8.00 – 16.00
Pet: 8.00 – 15.00

© 2024 Forum Media

KONTAKT PODACI

BROJ TELEFONA:
+386 2 250 18 00

E-POŠTA:
[email protected]