fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Reforma varstva osebnih podatkov

  • Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov);
  • Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (v nadaljevanju Direktiva (EU) 2016/680).

Pomembno je ločiti med Splošno uredbo (EU) o varstvu podatkov (GDPR) in Direktivo o varstvu podatkov na področju kazenskega pregona Uredba o varstvu podatkov 2016/679 se nanaša horizontalno na vse sektorje, kjer se obdeluje osebne podatke, »sektor« preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij pa ločeno ureja Direktiva (EU) 2016/680.

Besedili uredbe in direktive sta na voljo v vseh uradnih jezikih držav članic na spletnih straneh Uradnega lista EU.
Slovenska prevoda sta na voljo na povezavah: Uredba (EU) 2016/679 in Direktiva (EU) 2016/680.

Kot je podrobneje pojasnjeno v poglavju 3/2.1 (v priročniku Zasebnost in varovanje osebnih podatkov) o poteku reforme, je bil sveženj 14. 4. 2016 izglasovan v Evropskem parlamentu, končni besedili predpisov pa sta bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije 4. 5. 2016. Predpisa sta stopila v veljavo 20 dni po objavi v Uradnem listu EU, torej 25. 5. 2016. Uredba je začela veljati 25. 5. 2016, njene določbe pa se bo moralo neposredno uporabljati v vseh državah članicah v roku dveh let, torej od 25. 5. 2018. Rok za prenos določb direktive v nacionalno zakonodajo je prav tako dve leti. Če je uredba neposredno uporabljiv pravni vir, bo treba direktivo prenesti v nacionalno zakonodajo z zakonom, ki bo urejal obdelavo osebnih podatkov na področju preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij.

Dodaj odgovor