fbpx

Prijava v portal: 

Reševanje delovnih sporov z mediacijo

Mediacijo so sodišča začela uvajati že konec leta 2009, s 15. 6. 2010 pa je v skladu z Zakonom o alternativnem reševanju sporov postala obvezna za vse delovnopravne spore, kar pomeni, da je sodišče dolžno v vseh primerih, kadar je vložena tožba, stranki pred izvedbo rednega postopka, ki se začne z razpisom poravnalnega in prvega naroka za glavno obravnavo, povabiti, da se udeležita postopka mediacije. Ali se bo mediacija dejansko tudi izvedla, pa je odvisno v celoti od volje strank, saj – kot smo zapisali zgoraj – gre za postopek, ki je popolnoma prostovoljen in morata vanj privoliti obe stranki postopka, v nasprotnem primeru mediacija ne bo izvedena, spor pa bo tekel naprej po rednem sodnem postopku.

 

 

Prekinitve zaposlitev po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Prekinitve zaposlitev po novem

 
Dodaj odgovor