fbpx

Prijava v portal: 

Samomotivacija – kako se motivirati?

Motivacija je volja, želja in prizadevanje posameznika za doseganje kakovostnih rezultatov. Če gre za vodenje skupine ljudi, da bi dosegli skupne cilje (cilje organizacije), je naloga vodje, da svoje sodelavce motivira tako, da bodo želeli in si prizadevali, da jih dosežejo. Motivacija namreč ni namenjena sama sebi. Je torej tehnika, ki je namenjena doseganju čim boljših poslovnih učinkov. Pri tem pa je treba poznati in razumeti nekaj dejstev:

  • ljudje smo si različni,
  • ljudje se različno odzivamo,
  • ljudje imamo različne sposobnosti,
  • v okolju se pojavljajo različni dogodki, ki lahko vplivajo na naše delo.

Kako motiviramo sebe? Vse te okoliščine in dejstva je treba upoštevati. Tako je motivacija posameznikov splet različnih dimenzij, ki so po eni strani odraz človeških lastnosti, po drugi pa odziv na dogajanja v okolju.

Če imate težave s samomotivacijo, vam bodo mogoče pomagali naslednji predlogi.

  1. Razmišljajmo o dobrih in slabih straneh naloge. Kadar se le s težavo pripravimo do dela, moramo pomisliti na dobre stvari, ki se bodo zgodile, potem ko bomo začeli. Ali pa moramo prisluhniti negativnim stvarem, ki se bodo zgodile, če ne bi začeli. To je podobno začetku diete. Motivacijo laže ohranimo, če mislimo na svoj prihodnji lepši videz in boljše počutje. Ali pa razmišljamo o negativnih učinkih za naše zdravje, ki bi jih začutili, če še ne bi začeli.Tudi razdelitev velikega projekta v manjše in izvedljive naloge naredi vsako stvar videti uresničljivo, in to motivira.
  2. Sprožite občutek nujnosti. Ko se dokončno odločite, da morate začeti, nastopi tedaj, ko dejansko začnete, naslednja ovira. Včasih pomaga, če ustvarite občutek nujnosti. Namesto da bi za začetek izbrali zadnji možni trenutek, raje naredite prav nasprotno in se vprašajte: »Kdaj lahko najprej začnem to?« Da bi ciljem dodali izziv, jih lahko tudi javno objavite.
  3. Takoj zdaj si pripravite razpored del. Naslednji način za dober začetek je načrtovanje svojih dejanj v skladu z razporedom. Če jih vidite zapisane, to pogosto predstavlja izziv. Razdelitev velikega projekta v manjše in izvedljive naloge naredi vso zadevo lažje uresničljivo, kar seveda motivira.
  4. Nikar ne čakajte na ustrezne trenutke. Ne čakajte na ustrezno razpoloženje, da bi potem začeli. To je ena najpogostejših napak, ki jih delamo pri motivaciji. Nikar ne nasedite tej pasti. Redkokdaj se v resnici počutimo, češ, zdaj smo pa res začeli. Bolj učinkovito je, če začnete prav zdaj, saj veste, da gre za pravo stvar. Vaša čustva bodo sledila vašim dejanjem.
  5. Ne čakajte na odgovore. Ne čakajte, da bi najprej dobili odgovore na vsa vprašanja in bi šele nato začeli. Zelo uspešni hitro zaznajo ugodne priložnosti in po hitri odločitvi takoj začnejo delati. Storite vse, da bi rešili najbolj kritične probleme, vendar pa ne dovolite, da bi vas paraliziral perfekcionizem. Pojdite naprej in ko ste storili vse, kar ste lahko, začnite.

Osebna motivacija pomaga, da se stvari začnejo dogajati, ker vodi v delo. Prav tako pa osebna motivacija ustvarja tudi zagon, ki je za dosežke neprecenljiv. Ste že slišali, kako malo zadošča, da vlak ne more speljati? Če bi pod vsa kolesa mirujoče lokomotive položili nekaj centimetrov debele lesene klade, se vlak ne bo mogel niti premakniti. Ko pa se lokomotiva že giblje s hitrostjo 100 kilometrov na uro, ima moč in zalet, da prebije tudi z jeklom okrepljeno dvajsetcentimetrsko betonsko steno.  Enako velja za osebo z motiviranim zagonom. Ko se premika naprej, lahko premaga neverjetne ovire.

Več o tej temi preberite v priročniku Priročnik za poslovne asistentke in sekretarke

Dodaj odgovor