fbpx

Prijava v portal: 

Služnostna pravica

V 13. členu zakona o zemljiški knjigi je zapisano, da morajo biti poleg služnostne pravice vpisane še stvarne pravice na parceli (hipoteki), kot so: lastninska in stavbna pravica, parcela (hipoteka), zemljiški dolg, pravica stvarnega bremena. V zemljiško knjigo se vpisujejo tudi obligacijske pravice na parceli (nepremičnini), kot so: prepoved odtujitve oziroma obremenitve; zakupna in najemna pravica; predkupna ali odkupna pravica, če je nastala na podlagi pravnega posla; pravica uporabe javnega dobra in druge pravice, ki jih določa zakon, da se vpiše v zemljiško knjigo.
Potrebno je vpisati vrsto in imetnika pri pridobitvi pravice. O posamezni vrsti pravice se vpišejo še drugi podatki, ki jih za takšno vrsto pravice določa zakon. V primeru, da je opis preobsežen, se v vpisu listine navede mesto, kjer je vsebina podrobneje opisana.

Dodaj odgovor