fbpx

Prijava v portal: 

Splošna načela preventive za začasno delo na višini

 

Pred vsako nalogo, za katero je potrebno začasno delo na višini, se vprašajte:

 

 • Ali se lahko izognem opravljanju dela na višini?
 • Ali se lahko izognem tveganju padca z višine?

 

Če je odgovor ne, morate oceniti tveganja, ki se jim ni mogoče izogniti, in sprejeti potrebne ukrepe za zaščito varnosti in zdravja delavcev na delovnem mestu.

2. Ocena tveganja

Če višinske razlike ni mogoče odpraviti, je treba natančno določiti naslednje dejavnike:

 

 • Kakšno je delovno mesto (lokacija, stroji, oprema, material, okolje itd.)?
 • Kakšen je vir tveganja (delovna višina, delo blizu odprtih jaškov, drugo delo v bližini itd.)?
 • Kakšna je dejavnost delavca (naloga, trajanje, pogostost, drža itd.)?
 • Kdo je delavec (usposobljenost, izkušnje, starost, telesne sposobnosti, občutek za višino itd.)?

 

PRAKTIČNI PRIMERI

Kakšno je delovno mesto?
Primeri:

 

 • Ravna streha delavnice – 2000 m2 velika pobarvana betonska površina
 • Stavba
 • Drevesa
 • Električni drog
 • Fasada stavbe
 • Most
 • Gledališče
 • Ladjedelnica

 

Kakšen je vir tveganja?
Primeri:

 

 • Višinska razlika
 • Višina

 

Kakšna je dejavnost delavca?
Primeri:

 

 • Oblaganje stebrov, postavljanje sten, nameščanje tramov
 • Odstranjevanje listja s strehe z uporabo razpihovalca
 • Popravilo električnega omrežja
 • Čiščenje steklenih površin stavbe
 • Popravilo kovinske konstrukcije mostu
 • Vzdrževanje osvetljave v gledališču
 • Ladjedelništvo
 • Vzdrževanje ali sestavljanje letal
 • Dostopanje do strehe po zunanji lestvi

 

Kdo je delavec?
Primeri:

 

 • Začasni delavec, star 22 let
 • Začetnik
 • Gorski vodnik
 • Posameznik s posebno fiziološko motnjo (vrtoglavica itd.)

 

3. Obvladovanje tveganja pri viru

Načelo 
Če se delu na višini ni mogoče izogniti, je treba z vsemi mogočimi sredstvi zmanjšati višino morebitnega padca (glejte 6. člen Okvirne direktive 89/391/EGS).

PRAKTIČNI PRIMERI

Prebarvati je treba jekleno konstrukcijo na višini 30 metrov:
Ali obstaja tveganje padca?
Ali je mogoče preprečiti tveganje padca?
Če to ni mogoče, ali je mogoče čim bliže delovnim območjem namestiti priprave za preprečevanje padcev (varovalno ograjo ali pregrado)?

Pri čiščenju steklenih atrijev in streh je treba uporabiti priprave za preprečevanje padcev, kot so varnostni pasovi, ter tehnike dostopa po vrvi in tehnike nameščanja:
Ali se lahko zagotovi, da je morebitni padec med celotnim trajanjem dela čim manjši (uporaba zategovalnikov, izbira sidrišč itd.)?

4. Prilagajanje dela posamezniku

Načelo 
»Delodajalec prilagodi delo posamezniku, še posebno glede načrtovanja delovnih mest, izbire delovne opreme ter delovnih in proizvodnih metod, zlasti da se olajša monotono delo in delo z vnaprej določeno delovno hitrostjo ter zmanjša njihov učinek na zdravje« – člen 6(2)(d) Direktive 89/391/EGS (»Okvirna direktiva«) o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu.

PRAKTIČNI PRIMERI

Če delo, ki ga je treba opraviti, zahteva veliko pomikanja po odrih navzgor in navzdol:
Ali je mogoče namestiti notranje ali zunanje lestve ali stopnišče (ali celo dvigalo za delavce) za preprečitev znatnega telesnega napora in s tem povezanih negativnih učinkov na zdravje in varnost?

Če delo vključuje ravnanje z električno opremo ali opremo na stisnjen zrak z zidarskega odra:
Ali je mogoče namestiti sistem za usmerjanje cevi in kablov, tako da upravljavca ne moti ali ovira premikanje opreme in ga ne omejuje prostor, potreben za delovanje te opreme, in se s tem izogne tveganjem, ki jih lahko povzroči premik zidarskega odra?
Prav tako ne pozabite na tveganja, povezana z uporabo elektrike in stisnjenega zraka.

Pri delu na električnih napeljavah ali v njihovi bližini (električni vodi, transformatorske postaje itd.) je treba upoštevati dodatna tveganja, povezana z elektriko.

5. Upoštevanje tehničnega napredka

Delo na višini je stalno predmet raziskav, ki redno vodijo k razvoju nove delovne opreme in proizvodov. Upoštevajte ta razvoj. Zaradi naprednejše opreme je delo pogosto učinkovitejše.
PRAKTIČNI PRIMERI

Pri pleskanju pisarn:
Ali je mogoče uporabiti samostoječe stopnice z odrom (št. 1) namesto stopničastih lestev (št. 2)?

 

Pri menjavi žarnic v telovadnici ali drugih prostorih z visokim in za vzdrževanje težko dostopnim stropom:
Ali je mogoče uporabiti stolpni oder namesto raztegljive lestve?

Dodaj odgovor