fbpx

Prijava v portal: 

Spremembe in dopolnitve Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

image_pdfimage_print

Glavne spremembe so:

  • opredelitev nadzora nad porabo odstopljenih prispevkov z uvedbo obvezne revizije te porabe, 
  • razširitev razlogov (strožji pogoji) za odvzem statusa invalidskega podjetja oziroma zaposlitvenega centra,
  • natančnejša ureditev postopkov pri uveljavljanju finančnih spodbud delodajalcev,
  • uvedba obveznega strokovnega izobraževanja za strokovne delavce, ki izvajajo storitve zaposlitvene rehabilitacije, člane rehabilitacijskih komisij in strokovne delavce v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih; z izobraževanjem naj bi se dvignil strokovni nivo njihovega dela,
  • spremembe pri drugih finančnih spodbudah, kar pomeni financiranje prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo, ter pri podpornem zaposlovanju najtežjih invalidov,
  • dvig denarnih prejemkov za čas trajanja zaposlitvene rehabilitacije z dosedanjih 30 na 40 odstotkov minimalne plače; cilj te spremembe je spodbuditi večje vključevanje brezposelnih invalidov v te storitve,
  • sprememba načina zagotovitve drugega ustreznega dela invalidu,
  • sprememba in podrobnejša opredelitev določb ob nadomestni izpolnitvi kvote in natančnejšo opredelitev posledic, če podjetje ne izpolnjuje kvote,
  • druge spremembe.

Novi zakon vzpostavlja dodaten nadzor nad izvajanjem kvotnega sistema zaposlovanja invalidov ter nad invalidskimi podjetji in zaposlitvenimi centri. Poleg tega povečuje nadzor tudi nad pridobivanjem in porabo sredstev, ki jih prejemajo delodajalci zaradi zaposlenih invalidov. 

 

Kadrovsko delo v praksi po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Kadrovsko delo v praksi po novem

 
Dodaj odgovor