fbpx

Prijava v portal: 

Spremembe Zakona o dohodnini od 1.1.2013

image_pdfimage_print
  • Za odločitev fizičnih oseb, da bi bili normiranci, mora biti izpolnjen pogoj, in sicer višina doseženih letnih prihodkov v dveh zaporednih letih ne sme presegati 50.000 evrov. Ukinjena sta pogoja, da fizična oseba ne sme zaposlovati in da ni že v preteklosti vodila poslovnih knjig in evidenc.
  • Tiste fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in se bodo odločile, da bodo obdavčene z normiranimi stroški, ne smejo uveljaviti nobenih olajšav in stroškov iz naslova prispevkov za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje. Prav tako ne potrebujejo voditi računovodstva, ampak samo evidenco izdanih računov. 
  • Fizičnim osebam, ki bodo postale normiranci, ne bo treba vsako leto obveščati DURS, ali ostajajo normiranci. DURS bodo obvestile le v primeru, ko bodo spremenile način vodenja in bodo vodile poslovne knjige po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva. To pomeni, da se uvaja samodejno podaljševanje načina ugotavljanja davčne osnove. 
  • Davčno obveznost se izračuna v davčnem obdobju in ne več z odločbo davčnega organa, ki je bila izdana na podlagi napovedi davčnega zavezanca  Takšna oblika obdavčitve precej razbremeni podjetja, ki so morala ob nakazilu dohodka obračunati in plačati akontacijo dohodnine in poročati DURS na REK 2. Davčnemu organu je treba najkasneje do 31. 3. predlagati spremembo vodenja knjigovodstva in obračun davka.
  • Fizične osebe, ki oddajajo nepremičnine v najem, bodo osnovo za obdavčitev najemnin znižale za 10 odstotkov normiranih stroškov. 90-odstotna osnova najemnin bo obdavčena s 25 odstotkom dohodnine in to je cedularna obdavčitev. Dejanske stroške vzdrževanja se prizna na podlagi originalnih računov.
  • Dodaj odgovor