fbpx

Prijava v portal: 

Spremembe Zakona o minimalni plači

ZMinP-A tako drugače definira minimalno plačo, in sicer dopolnjen je 2. člen veljavnega zakona z novim tretjim odstavkom, ki določa, da se v minimalno plačo ne vštevajo:

  • dodatek za nočno delo,
  • dodatek za delo v nedeljo,
  • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

Navedeni 2. člen ZMinP namreč določa, da ima delavec, ki pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas, pravico do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, določene v skladu s tem zakonom. Minimalna plača je mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času. S spremembo se sedaj v tako opredeljeno minimalno plačo ne vštevajo dodatki za nočno delo, za delo v nedeljo ter za delo na praznike in dela proste dneve.

Zaradi novega tretjega odstavka 2. člena ZminP, postane dosedanji tretji odstavek tega člena, ki določa, da ima delavec, ki dela krajši delovni čas, pravico do sorazmernega dela minimalne plače, četrti odstavek tega člena.

Navedena sprememba je pomembna za zaposlene, ki opravljajo delo v navedenih pogojih, torej ponoči, ob nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih, in seveda tudi za njihove delodajalce, saj bo treba tako opravljeno delo obračunati skladno z veljavnimi predpisi in posebej upoštevati, da se to plačilo ne všteva v znesek minimalne plače.

Dopolnitev zakona, ki začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, določa tudi začetek obračunavanja minimalne plače, in sicer se minimalna plača v skladu z dopolnjenim zakonom začne obračunavati za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2016.

Dodaj odgovor