fbpx

Prijava v portal: 

Spremembe ZPIZ-2 in REK obrazci

image_pdfimage_print

 

REK obrazec vrsta dohodka REK vrsta dohodka iREK opis spremembe sprememba REK
REK-1 1108 dohodek za vodenje poslovnega subjekta 1109  1102 Stopnja prispevka za posebne primere zavarovanja se spremeni iz sedanjih 6 % na 8,85 %. Izračun polja 606 (prispevek pokojninsko in invalidsko zavarovanje) se za izplačila od 1. 1. 2013 dalje ustrezno spremeni.
REK-1 1106 dohodek za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja 1109 Prispevek PIZ za posebne primere zavarovanja se, po stopnji 8,85 %, plačuje od dohodkov pridobljenih v okviru drugega pravnega razmerja, od katerih se po ZDoh-2 plačuje dohodnina. Uvede se izračun polja 606 (prispevek pokojninsko in invalidsko zavarovanje) za izplačila od 1. 1. 2013 dalje.
REK-1 1128 dohodki izvoljenih in imenovanih v organih oblasti, če za svojo funkcijo prejemajo plačo 1109  1102 Stopnja prispevka za posebne primere zavarovanja se spremeni iz sedanjih 6 % na 8,85 %. Izračun polja 606 (prispevek pokojninsko in invalidsko zavarovanje) se za izplačila od 1. 1. 2013 dalje ustrezno spremeni.
REK-1 1101 odpravnina iz poslovnih razlogov 1109 Osnova za izračun prispevkov za socialno varnost delojemalcev in delodajalcev je enaka osnovi za izračun akontacije dohodnine, kot jo določa 9. točka prvega odstavka 44. člena ZDoh-2. Uvede se kontrola: vrednost polja 111 (osnova za izračun davčnega odtegljaja) je enaka vrednosti polja 112 (osnova za izračun prispevkov za socialno varnost).
REK-1 1102 odpravnina iz razloga nesposobnosti 1109 Uvede se kontrola: polje 111 = 112. Od dohodka, ki se všteva v osnovo za izračun davčnega odtegljaja, se izračunajo tudi prispevki delojemalca.
REK-2 1501 dohodek na podlagi pogodbenega razmerja 1230 Stopnja prispevka za posebne primere zavarovanja se spremeni iz sedanjih 6 % na 8,85 %. Izračun polja 221 (pokojninsko in invalidsko zavarovanje – posebni primeri) se za izplačila od 1. 1. 2013 dalje ustrezno spremeni.
REK-2 1502 dohodek na podlagi pogodbenega razmerja – brez posebnega davka na določene prejemke 1230
REK-2 1503 dohodek za opravljeno delo ali storitev na drugi podlagi 1230
REK-2 1504 dohodek za opravljeno avtorsko delo 1230 Prispevek PIZ za posebne primere zavarovanja se, po stopnji 8,85 %,  plačuje od dohodkov, pridobljenih v okviru drugega pravnega razmerja, od katerih se po ZDoh-2 plačuje dohodnina. Uvede se izračun polja 221 (pokojninsko in invalidsko zavarovanje- posebni primeri) za izplačila od 1. 1. 2013 dalje.

 

 

Računovodski praktikum

 

Več o tej temi preberite v priročniku Računovodski praktikum

 
Dodaj odgovor