fbpx

Prijava v portal: 

Starši šoloobveznih otrok in izraba letnega dopusta

image_pdfimage_print

 

Odgovor:

Zakon o delovnih razmerjih določa, da se letni dopust izrablja ob upoštevanju delovnega procesa, možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter ob upoštevanju njegovih družinskih obveznosti. Treba je poudariti, da je letni dopust namenjen predvsem počitku delavca, njegovi rekreaciji in uskladitvi njegovih družinskih obveznosti. Pri tem je pomemben tudi vidik varnosti in zdravja pri delu. Delavec se med dopustom odpočije in si nabere novih moči za varno opravljanje dela in za kakovostnejše opravljanje dela. Iz določbe Zakona o delovnih razmerjih pa izhaja še, da izraba letnega dopusta ni samo v interesu delavca, ampak tudi delodajalca, ter usklajevanju službenih in družinskih obveznosti.

Običajno je, da se delavec in delodajalec o terminu izrabe letnega dopusta dogovorita, pri tem pa morata spoštovati določbe Zakona o delovnih razmerjih, ki v 165. členu določa, da: ima delavec pravico izrabiti 1 dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti delodajalca najpozneje tri dni pred izrabo, in da imajo starši šoloobveznih otrok (za kar štejeta tako oče kot mati) pravico izrabiti najmanj 1 teden letnega dopusta v času šolskih počitnic. 

V konkretnem primeru bi lahko delodajalec omejil izrabo letnega dopusta na 10 delovnih dni, če pa je bil dopust načrtovan med šolskimi počitnicami, je delodajalec obvezen zagotoviti izrabo letnega dopusta minimalno 5 dni. Kot počitnice se štejejo tako poletne šolske počitnice, zimske počitnice, jesenske ali druge počitnice med šolskim letom. Za izrabo letnega dopusta za en dan delodajalec ne more odreči delavcu izrabe letnega dopusta, razen če bi to resneje ogrožalo delovni proces.

Zakon o delovnih razmerjih v 163. členu določa, da je mogoče dopust izrabiti v več delih, vendar mora en del trajati najmanj dva tedna. 

Pri postavljenem vprašanju menimo, da delodajalec lahko odkloni izrabo letnega dopusta v enem delu nad 10 dni ne glede na to, ali ima delavec šoloobvezne otroke ali ne, če bi bila s tem ogrožena organizacija dela, saj je treba vedeti, da imajo tudi preostali delavci pravico do izrabe letnega dopusta.

 

Priročnik za poslovne asistentke in sekretarke

 

Več o tej temi preberite v priročniku Priročnik za poslovne asistentke in sekretarke

 
Dodaj odgovor