fbpx

Prijava v portal: 

Statistika – januar 2018

Minimalna bruto plača za leto 2017 v RS je 804,96 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.604,38 evrov. Povprečna plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje  1.047,14 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8 odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks cen življenjskih potrebščin 1,2 odstotka. Delovno aktivno prebivalstvo – 853.164 zaposlenih. Stopnja registrirane brezposelnosti 6,3 %. Število prebivalcev v Republiki Sloveniji je 2,066.161. Povprečna bruto plača v letu 2016 je 1.584,66 evrov.

Najnižja zavarovalna osnova za zaposlene je 824,02 evrov (prispevki 314,78 evrov – 38,2 %). Najnižja zavarovalna osnova za samostojne podjetnike 919,10 evrov (prispevki 355,36 evrov) in najvišja 5.546,31 evrov (prispevki 2.118,72 evrov). Najnižja zavarovalna osnova za družbenike, ki so zavarovani po osnovi 040, 112 je 1.188,50 evrov, kar predstavlja mesečno plačilo prispevkov 454,01 evrov.

Dodaj odgovor