fbpx

In-house izobraževanje – praktična delavnica pri vas v podjetju
Usposabljanje zaposlenih na delovnem mestu

Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev

KDAJ? Termin izberete sami.

KJE? V vaši ustanovi

Sodeč po odzivih načrtovalcev strojev je izdelava ocene tveganja eno zahtevnejših področij. Pomembna je za vse, ki stroje proizvajate (da preprečite vse dejavnike tveganja nevarnosti za uporabnika stroja), in za vse, ki ste uporabniki strojev. Če kot uporabnik stroju, na primer, spremenite funkcionalnost ali zmogljivost, morate oceno tveganja na novo izdelati! Izdelavo ocene tveganja določata Direktiva o varnosti strojev (2006/42/ES) in Pravilnik o varnosti strojev (Ur.l.RS, št. 75/2008).

Za vaše potrebe organiziramo praktično usposabljanje s samostojno izdelavo ocene tveganja in izjavo o skladnosti kar v vašem podjetju! Termin izberete sami!

Izpolnite obrazec in pripravili vam bomo neobvezujočo ponudbo.

IZJEMNE KORISTI – s tem izobraževanjem boste:

 • kot proizvajalci strojev za svoje potrebe izdelali oceno tveganja in izjavo o skladnosti,ustrezno upoštevali dejavnike tveganja in preventivne ukrepe že v fazi načrtovanja;
 • kot zastopniki,uvozniki in distributerji strojev zagotovili oz.pripravili listine,s katerimi boste dokazovali varnost strojev in te listine tudi razumeli,
 • kot uporabniki strojev ob nakupu in uporabi stroja vedeli,katero dokumentacijo vam mora dostaviti proizvojalec ali zastopnik stroja in jo v svojem delovnem okolju ustrezno upoštevali.

Program obsega:

 • tri celodnevne delavnice v obsegu po 5 pedagoških ur,
 • Excelov model za izdelavo ocene tveganja ter študijsko e gradivo, ki ju imate v spletni učilnici,
 • online izdaja priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev.

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili CERTIFIKAT Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev –  potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini

Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev

Preglejte mnenja ostalih udeležencev in se odločite za izobraževanje v vašem podjetju čimprej!

“Posebej bi želel pohvaliti način predavanj glede na tematiko.“

Tomaž Ilovar, Akrapovič d.d.

“Zelo koristno izobraževanje, tudi dobro pripravljeno gradivo in priročnik. Posebej bi pohvalil predavatelja, ki je res pravi strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije.“

Denis Čuk s.p.

“Vse teme so bile izčrpno predstavljene. Posebej bi želel pohvaliti predavatelja za zelo strokovno in z močno prakso podkrepljeno predavanje.“

Edvard Lešnik, Lešnik Lenart

Med tem izobraževanjem boste oceno tveganja za vaš stroj samostojno izdelali, zato vam ga strokovnjak in ostali udeleženci toplo priporočajo!

Ocena tveganja je bistveni element tehnične mape! V primeru nesreče s stroji vam služi kot dokazno gradivo, s katerim se na sodišču zaščitite!

Program izobraževanja

 • Tehnična zakonodaja za proizvode
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri določenih vrstah strojev
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi premičnosti strojev
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi postopkov dviganja
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri strojih, namenjenih za delo pod zemljo
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri strojih, ki predstavljajo posebne nevarnosti zaradi dviganja oseb
 • Priloge direktive o strojih
 • Direktivi o protieksplozijski zaščiti ATEX 95 in ATEX 137
 • Električna oprema, načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
 • Posebne direktive
 • Obveznosti gospodarskih družb in zahteve za proizvode po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti
 • Postopki dajanja na trg za nov ali rabljen stroj
 • Direktiva o varnosti strojev
 • Dokumentacija za dokončan in nedokončan stroj
 • Zamenljiva oprema, sklopi strojev in potencialno nevarni stroji
 • Povezave in uporaba drugih direktiv pri zagotavljanju varnosti strojev
 • Načrtovanje strojev – vgrajena varnost, varovala in navodila
 • Električna oprema strojev
 • Direktive, ki pokrivajo druge varnostne zahteve (LVD, EMC, ATEX,…)
 • Praktična uporaba standardov in domneva o skladnosti
 • Postopki ugotavljanja skladnosti
 • Vsebina tehnične dokumentacije in navodil za uporabo
 • Listine in oznake (ES-izjava o skladnosti, tablica, …)
 • Namestitev novega ali rabljenega stroja (Direktiva o varni uporabi delovne opreme)
 • Excelov model za izdelavo ocene tveganja
 • Standard ISO 12100:2010 (SIST EN ISO 12100:2011)
 • Pridobitev podatkov za oceno tveganja (opis stroja, predpisi in standardi, izkušnje z uporabo, ergonomska načela …)
 • Določanje omejitev stroja (predvidena uporaba in razumno predvidljiva napačna uporaba, prostorske, časovne in druge omejitve)
 • Prepoznavanje nevarnosti ob transportu, sestavi, predaji v uporabo, uporabi, demontaži in razgradnji stroja (stalne in nepričakovane nevarnosti, nevarna stanja, razumno predvidljiva napačna uporaba stroja …)
 • Ugotavljanje tveganja za vsako nevarno stanje (ugotovitev resnosti škode in verjetnosti nastanka škode)
 • Vrednotenje tveganja in primerjava tveganj
 • Zmanjševanje tveganja (vgrajena varnost, varovanje in/ali dopolnilni varovalni ukrepi, navodila za uporabo)
 • Dokumentacija ocene tveganja in zmanjševanja tveganja
 • Izjava o skladnosti
 • Navodila za stroj
 • Izjava o vgradnji delno dokončanih strojev
 • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17 / 2011)
 • Direktiva o strojih in 12 prilog Direktive (bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, izjave, oznaka CE, seznam varnostnih komponent, navodila za sestavo delno dokončanih strojev, tehnična dokumentacija (A za dokončani stroj in B za nedokončan stroj), notranja kontrola proizvodnje strojev, ES – pregled tipa, popolno zagotavljanje kakovosti, minimalni kriteriji za priglašene organe, korelacijska tabela …)
 • Kako je opredeljen stroj
 • Kaj je varnostna komponenta, varovala in varnostne naprave
 • Nedokončani stroj
 • Zamenljiva oprema
 • Sklop strojev
 • Potencialno nevarni stroji
 • Električna oprema
 • Standardi in domneva o skladnosti
 • Postopki ugotavljanja skladnosti
 • Listine in oznake
 • Certifikat o ES – pregledu tipa …
 • Izjava o skladnosti – povzetek
 • Ocena tveganja – povzetek
 • Komentarji na izdelane ocene tveganja udeležencev
 • Komentarji na izdelane izjave o skladnosti udeležencev
 • Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev v slovenskem in angleškem jeziku

In-house izobraževanja – usposabljanje zaposlenih na delovnem mestu

Pošljite povpraševanje tukaj.

Vpišite svoje podatke in takoj vam bomo pripravili neobvezujočo ponudbo.