fbpx
Forum Media, Forum Akademija
O srečanju

Od izvira do pipe 2024

Izzivi in rešitve zagotavljanja čiste in kakovostne pitne vode – strokovno srečanje odgovornih za kakovost pitne vode

27. september 2024, 9.00 - 14.30

Kongresni center Thermana Laško

Sodelujoči strokovnjaki lanskoletnega srečanja

Martin Kavka

Sekretar v Direktoratu za javno zdravje Ministrstva za zdravje Republike Slovenije

Bonina Miljavac

Bonia Miljavac, dr. med. spec. higiene, NIJZ

Rojena 14.5.1968 v Novem mestu, diplomirala je na Medicinski fakulteti Univerze v Zagrebu in pridobila naziv doktor medicine v letu 1992. V Ljubljani je opravila podiplomski tečaj iz socialne medicine in specializacijo iz higiene na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani - katedra za higieno, socialno medicino in medicino dela v letu 2001. Od leta 1996 je opravljala delo na Zavodu za zdravstveno varstvo Novo mesto in izvajala naloge nacionalnega in regijskega pomena s področja zdravstvene ekologije in epidemiologije nalezljivih bolezni. Od leta 2014 je zaposlena na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, (NIJZ) in nadaljuje delo na istem strokovnem področju, hkrati pa je imenovana na mesto Predstojnice NIJZ- območne enote Novo mesto. Je tudi vodja nacionalne delovne skupine za zagotavljanje dostopa prebivalcev do varne pitne in kopalne vode, zadolženo za javnozdravstveno načrtovanje in ukrepanje. Kot predavateljica sodeluje na različnih strokovnih srečanjih, Sekciji preventivne medicine, Slovenskem kongresu preventivne medicine, Vodnih dnevih, Sekciji za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe ter izvedbi izobraževanj o varnem ravnanju s fitofarmacevtskimi sredstvi.

Mojca Jevšnik

dr. Mojca Jevšnik

Zaposlena je na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer na Oddelku za sanitarno inženirstvo. Delovna področja, s katerimi se ukvarja, segajo na varnost živil, vzpostavitev in vodenje sistema HACCP, dobre higienske prakse.

Irena Sušelj Šajn

Irena Sušelj Šajn

Diplomirala je leta 2004 na Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani. Leta 2007 je uspešno zaključila pedagoško andragoški izpit na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in tudi strokovni izpit za zdravstvene delavce in sodelavce na Ministrstvu za zdravje. V letih 2005 in 2006 je opravljala delo tehnologa v podjetju Postojnske mesnine d.o.o. Do leta 2008 je nato sledilo delo v podjetju SVD varnost pri delu, požarno varstvo d.o.o. V letu 2010 je nadaljevala kot učiteljica predmetnega pouka na področju naravoslovja na osnovi šoli Košana. V letih 2011 do 2012 je bila zaposlena na Zavodu za zdravstveno varstvo Nova Gorica (danes NLZOH). Od leta 2012 naprej pa svojo poklicno pot uspešno nadaljuje v podjetju Kovod Postojna d.o.o.

dr. Gregor Jereb

dr. Gregor Jereb

dr. Gregor Jereb je kot asistent del Oddelka za sanitarno inženirstvo na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani.

doc. dr. Igor Zelnik

doc. dr. Igor Zelnik je docent na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

doc. dr. Primož Banovec

Doc. dr. Primož Banovec

doc. dr. Primož Banovec je docent na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in direktor Inštituta za vodarstvo, kjer se ukvarjajo s hidrološkimi študijami, modeliranjem poplav, onesnaženostjo voda in zagotavljanjem vode za različne rabe.

Obiščite našo spletno stran: www.forum-media.si

Forum Media, strokovne informacije in izobraževanja d.o.o.
Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija
+386 2 250 18 00
[email protected]

Delovni čas
Ponedeljek–četrtek: 8:00–16:00
Petek: 8:00–15:00

© 2024 Forum Media