fbpx

Prijava v portal: 

Strožji pogoji za napotitev delavcev v tujino

 S predlaganim predpisom se prenaša Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in sprememba Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg v pravni red Republike Slovenije. Predlagan zakon bi naj začel veljati predvidoma s 1. 1. 2017.

Predlog ureja pogoje čezmejnega izvajanja storitev z napotitvijo delavcev na delo kot tudi čezmejno izvajanje storitev samozaposlenih.

S predlogom želijo predvsem urediti izdajanje obrazcev A1, zagotoviti zaščito napotenih delavcev in preprečiti nelojalno konkurenco med delodajalci.

Predlog ureja tako pogoje napotitve delavcev tujih delodajalcev na delo v Sloveniji ter obveznosti tujih delodajalcev kot tudi pogoje napotitve delavcev slovenskih delodajalcev na delo v tujino ter s tem povezane obveznosti slovenskih delodajalcev.

Posebno pozornost namenja področju izdaje obrazcev A1 – evropskega potrdila o socialnem zavarovanju, ki dokazuje, da je napoteni delavec vključen v socialna zavarovanja. Obrazec A1 je obvezen dokument, s katerim mora delodajalec razpolagati v primeru napotitve delavcev na delo v drugo državo članico EU.

Predvideva se zaostritev pogojev za izdajo obrazca A1 v prvi vrsti na področju preverjanja, ali delodajalec res opravlja znaten del svoje dejavnosti v Sloveniji. Delodajalec bo na podlagi tega zakona dolžan na vlogi za izdajo obrazca A1 podpisati tudi izjavo o tem, da je v zadnjih dvanajstih mesecih pred vložitvijo vloge za izdajo obrazca A1 oziroma od ustanovitve, v kolikor je to obdobje krajše, najmanj 25 odstotkov vsega prometa ustvarjenega v Evropski uniji ustvaril v Republiki Sloveniji.

Dodaj odgovor