fbpx

Prijava v portal: 

Študija primera: povečati prodajo ali zmanjšati stroške

image_pdfimage_print

 

Poglejmo preprost primer. Imamo proizvodno linijo, ki je nedonosna, bremenijo jo visoki fiksni stroški. S povečanjem prodaje zmanjšamo delež fiksnih stroškov in to lahko pomembno pripomore k donosnosti proizvodne linije. Z vidika zniževanja stroškov bi bilo takšno proizvodno linijo najbolje ukiniti in prodati ali pa preseliti na lokacijo, kjer lahko proizvajamo z nižjimi stroški. 

V nadaljevanju bomo analizirali podjetje, ki posluje z izgubo in je prisiljeno v racionalizacijo poslovanja.

Podjetje se ukvarja s proizvodnjo in prodajo strešnih kritin, fasadnih plošč, plošč za interier in vrtne galanterije. Ker je poslovanje podjetja odvisno od razpoloženja v dejavnosti gradbeništva, se je njihovo poslovanje v zadnjih letih poslabševalo, vsi trendi so negativni in leto 2011 je zaključilo z najslabšim rezultatom v zadnjih letih. V spodnji preglednici so prikazani osnovni podatki o poslovanju podjetja v obdobju od leta 2008 do leta 2011.

 
  2008 2009 2010 2011
Kosmati donos od poslovanja 13.187.602 10.066.727 7.737.864 7.282.633
Stroški blaga, materiala in storitev 8.114.744 6.559.650 5.234.932 5.248.705
Stroški dela 2.435.992 2.475.059 2.220.886 2.398.311
Drugi poslovni odhodki 171.340 151.614 120.493 139.811
Amortizacija 329.081 357.735 355.979 388.829
Izid pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA) 2.465.526 880.404 161.553 -504.194
         
Bruto marža 38,5% 34,8% 32,3% 27,9%
EBITDA marža 18,7% 8,7% 2,1% -6,9%
         
Dolgoročna sredstva 2.753.396 2.905.282 2.860.811 3.264.782
Kratkoročna sredstva 7.683.737 7.363.957 7.300.672 6.026.417
Kapital 6.009.957 6.314.189 5.440.597 3.820.140
         
Delež dolgov v financiranju 38,9% 34,6% 42,1% 54,3%
Finančni vzvod 0,0% 0,0% 15,6% 23,0%
 
Iz podatkov so razvidne naslednje stvari:
– Prihodki od prodaje so se od leta 2008 do leta 2011 prepolovili. Bruto marža se je znižala za okrog 11 odstotnih točk. Podjetje je v letu 2011 ustvarilo negativno EBITDA maržo.
– Podjetje se je v letu 2010 zadolžilo in je ob koncu leta 2010 izkazovalo za okrog 1 milijon evrov finančnih obveznosti . V letih 2010 in 2011 je podjetje v dolgoročna sredstva investiralo okrog 1,1 milijona evrov. 
Kako bi vplivalo povečanje prodaje na poslovanje?
 
 
 

Uspešen finančni menedžer

 

Več o tej temi preberite v priročniku Uspešen finančni menedžer

 
Dodaj odgovor