fbpx

Prijava v portal: 

Študija primera: reševanje likvidnostnih težav s krediti

image_pdfimage_print

Zakaj je pomembno, kako se povečuje javni dolg? Javni dolg je za ljudi pomemben predvsem zato, ker če se javni dolg povečuje hitreje od produktivnosti, to prej ali slej vodi v povečanje vmešavanja države v gospodarstvo in povečanje davkov. Kaže pa tudi prevladujočo mentaliteto, kako se rešujejo težave – z zadolževanjem. To ne velja zgolj za države, temveč tudi za podjetja. Ko država pridela proračunski primanjkljaj, ga pokrije z zadolževanjem in enako se dogaja v gospodarstvu. Ko podjetju zmanjka denarja za poslovanje, se zadolži. To se dogaja tako dolgo, dokler investitorji ne izgubijo zaupanja v državo ali podjetje in ocenijo, da več nista ali pa ne bosta zmožna vrniti dolga.
V Sloveniji so podjetja že nekaj let soočena s težavami pri pridobivanju virov financiranja. Danes podjetja praviloma več ne morejo reševati težav z likvidnostjo z novim zadolževanjem. V medijih občasno zasledimo stokanja menedžerjev, češ da bo podjetje šlo v stečaj, če jim banka ne odobri kredita. V nadaljevanju je prikazan primer, ki bo osvetlil razloge, zakaj banka nelikvidnim podjetjem novega kredita praviloma ne odobri in zakaj so takšna pričakovanja menedžerjev nerealna.
Osnovni podatki o poslovanju podjetju so prikazani v spodnji razpredelnici. Poslovanje podjetje je bilo v preteklih letih dokaj stabilno, podjetje je tudi redno odplačevalo finančne obveznosti.

 

  2009 2010 2011 2012
Prihodki od prodaje 2.865.000 2.593.000 2.657.000 2.648.000
Dobiček iz poslovanja 97.000 7.000 86.000 87.000
EBITDA 191.000 254.000 283.000 312.000
         
Čisti obratni kapital, brez finančnega dela 764.000 925.000 691.000 805.000
         
Dolgoročna sredstva 2.364.000 2.067.000 1.871.000 1.697.000
Kratkoročna sredstva 1.293.000 1.319.000 1.298.000 1.339.000
Kapital 516.000 457.000 472.000 483.000
Dolgoročne finančne obveznosti 948.000 632.000 316.000 0
Kratkoročne finančne obveznosti 1.710.000 1.940.000 1.803.000 2.037.000
Finančni vzvod 83,7% 84,9% 81,8% 80,8%
         
Verjetnost bankrota 47,4% 48,2% 43,3% 37,5%

 

V letu 2012 je podjetje s težavami odplačevalo finančne obveznosti. Do tega je prišlo predvsem zaradi prevelikega deleža kratkoročnega financiranja v strukturi financiranja. Z zmanjševanjem zadolženosti se je zmanjševala tudi verjetnost bankrota (vrednost nad 50 % pomeni, da je podjetje plačilno nesposobno). Kako je mogoče, da je podjetje s težavami odplačevalo kredite šele takrat, ko se je verjetnost bankrota že bistveno zmanjšala? Pri računanju verjetnosti bankrota so pomembni kazalniki, ki kažejo, kakšneso splošna zadolženost podjetja ter uspešnost in učinkovitost poslovanja. Za to podjetje je značilno:
  • da se je zadolženost nekoliko zmanjšala, in sicer se je finančni vzvod zmanjšal na slabih 81 %;
  • da je denarni tok stabilen, EBITDA se je povečevala;
  • da je poslovanje stabilno, prihodki od prodaje ter prodajne marže so stabilni, in
  • da je bilo v letu 2009 okrog 62 % dolgoročnih sredstev financiranih z dolgoročnimi viri, v letu 2012 pa samo še 29 %.
Kako lahko podjetje reši nastalo zagato?
 
 

Uspešen finančni menedžer

 

Več o tej temi preberite v priročniku Uspešen finančni menedžer

 
Dodaj odgovor