fbpx

Prijava v portal: 

Študija primera: vpliv investicije na obratni kapital in kratkoročno likvidnost

image_pdfimage_print

 

Kratek opis podjetja
Primer bomo pripravili s podatki za podjetje, ki se ukvarja z izdelavo kovinskih konstrukcij, laserskim izrezom kovin, krivljenjem pločevine in cevi ter z drugimi kovinarskimi deli. Podjetje je bilo ustanovljeno pred slabimi 20 leti in počasi raste, čeprav brez težav tudi ni šlo. Leta 2009, ko je kriza najbolj pritiskala, se mu je likvidnost nekoliko poslabšala, realizacija se je zmanjšala, od takrat pa spet počasi povečuje promet in tudi dobičkonosnost se nekoliko popravlja. 

 v EUR 2008 2009 2010 2011 2012
Čisti prihodki od prodaje 979.000 703.000 1.052.000 1.246.000 1.324.000
Stroški blaga, materiala in storitev 545.000 353.000 688.000 833.000 880.000
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) 204.000 74.000 47.000 157.000 162.000
Izid pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA) 333.000 268.000 241.000 301.000 352.000
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 134.000 47.000 31.000 122.000 138.000
           
Bruto marža 44,3% 49,8% 34,6% 33,1% 33,5%
EBIT marža 20,8% 10,5% 4,5% 12,6% 12,2%
EBITDA marža 34,0% 38,1% 22,9% 24,2% 26,6%
Čista marža 13,7% 6,7% 2,9% 9,8% 10,4%
           
Zadolženost (delež dolžniških virov v financiranju) 57,3% 55,1% 49,7% 46,1% 43,3%
           
Prilagojeni obratni kapital v prihodkih (brez finančnih postavk) -7,0% 3,0% -10,8% -0,7% -3,9%

Investicija
Vodstvo podjetje se je odločilo, da bo podjetje investiralo v nov program posebne obdelave in oblikovanja kovin, ki bo podjetju omogočil prodor v tehnično zahtevnejše dejavnosti, kot sta avtomobilska industrija in strojegradnja. Investicija v nakup stroja je ocenjena na 500.000 evrov. Nakup bo podjetje financiralo s kreditom v višini 300.000 evrov z ročnostjo 7 let ter 100.000 evrov lastnih sredstev. Dodatnih 100.000 evrov pa bo podjetje namenilo za prilagoditev prostora, izobraževanje in poskusno proizvodnjo. 
Naredili so preprost izračun; ocenili so denarni tok in izračunali sodila investiranja, ki so  prikazani v nadaljevanju. Običajno je takšen preprost izračun zadostna podlaga za sprejem odločitve o investiciji, pomembnejša od samega izračuna pa je podlaga za takšen izračun, ker izračunamo lahko karkoli. Narediti moramo analizo trga, v okviru katere ocenimo velikost trga, donosnost in tržni potencial investicije. Na podlagi tega napovemo prihodke in stroške. 
 
 

Uspešen finančni menedžer

 

Več o tej temi preberite v priročniku Uspešen finančni menedžer

 
Dodaj odgovor