fbpx

Prijava v portal: 

Terminiranje odpreme in komisioniranja

image_pdfimage_print

 

Obstoječa praksa skladiščnega poslovanja je vsako naročilo najprej pripraviti in ga šele potem razvrstiti v sistem odpreme in prog. Postopek razvrstitve je običajno prepuščen vozniku ali transportni operativi, ki naj sama določi, kako bo nakladala in oskrbela kupce. 

Posledice takega organizacijskega reda so, da se blago zbira in pripravlja tudi za take odpreme, ki se bodo zgodile kasneje, saj pristop ne omogoča pregleda nad prioritetami in procesi niso med seboj sinhronizirani. Odpremni prostor je posledično hitro zatrpan in poln ter tako ustvarimo motnje v pretoku blaga, pogoste napake in zamenjave in tvegamo slabo izhodno kontrolo. Reklamacije kupcev se večajo in naša ocena kakovosti je seveda nezadostna. 

Tak organizacijski pristop zagotovo ni učinkovit in ne zadostuje kriterijem sodobno organizirane odpreme. Komisioniranje moramo sinhronizirati v celoto odpremne strategije, kar pomeni, da moramo oba procesa komisiniranje in odpremljanje postaviti v isto izhodišče, ki pa je skupni plan odpreme. 

Plan odpreme je torej osnova tako za komisioniranje kakor za kasnejšo odpremo blaga in vozil. Da bi komisioniranje sinhronizirali s planom odpreme, je treba zgraditi sistem terminiranja komisioniranja, kar pomeni izdelavo časovne razporeditve aktivnosti komisioniranja tako, kot je predvideno s planom odpreme.     

Dodaj odgovor