fbpx

Prijava v portal: 

Težave s komunikacijo na delovnem mestu

 

Čustvena inteligentnost je sposobnost opazovanja svojih čustev in čustev sogovornika, iskanje razlik med njimi ter uporaba teh informacij za spremembo lastnega mišljenja in vedenja (Salovey & Mayer, Emotional Intelligence, 1990). Skrivnost čustvene inteligentnosti je predvsem v zavedanju lastnih čustev in sposobnosti njihovega upravljanja. Cilj njenega razvijanja je v sposobnosti vsakega posameznika, da lahko prav v vsakih okoliščinah izbere najbolj ustrezno vedenje, da doseže, kar želi.

Kreativno organizacijsko vzdušje v podjetjih nedvomno povečuje učinkovitost zaposlenih, njihovo ustvarjalnost in inovativnost, pripadnost in sodelovanje. Odnosi med zaposlenimi, vodji in podrejenimi, v delovni skupini in med njimi so ključni. Ustvariti dobre odnose pa pogosto ni lahko. Vodje kljub koristnemu učenju komunikacijskih in vodstvenih veščin velikokrat naletijo na trde orehe:

  • Kako motivirati svoje sodelavce?
  • Kako vpeljati nujno potrebne spremembe?
  • Kako ravnati z različnimi ljudmi v delovni skupini?
  • Kako se lotiti reševanja konfliktov?
  • Kakšno vedenje v določenih okoliščinah najbolj deluje?
  • Kaj storiti, kadar ustaljene prakse vodenja ne delujejo več?

 

Govori in pisna komunikacija za vsako poslovno priložnost

 

Več o tej temi preberite v priročniku Govori in pisna komunikacija za vsako poslovno priložnost

 
Dodaj odgovor