fbpx

Prijava v portal: 

Trpinčenje na delovnem mestu ali mobing

image_pdfimage_print

Mobing je konfliktna, napadalna in grozeča komunikacija med sodelavci ali med predpostavljenimi in podrejenimi, pri čemer je napadeni v podrejenem položaju in ga en ali več posameznikov sistematično, pogosto in dalj časa neposredno ali posredno napada z namenom oziroma učinkom izključitve iz delovnega razmerja. Cilj in namen takšnega ravnanja je odstraniti posameznika z njegovega področja delovanja. Mobing se torej nanaša na dogajanje na delovnem mestu, in sicer pomeni napadalno, žaljivo, ponižujoče vedenje in dejanja. 

Med takšna dejanja spadajo recimo neodrejanje nalog ali odrejanje premalo zahtevnih del ali celo nesmiselnih opravil, prikrivanje informacij, izključevanje iz komunikacije, prostorska izolacija, očitki nesposobnosti pred drugimi in druga javna poniževanja. 

Ta dejanja se ponavljajo dalj časa in jih prizadeti občuti kot oviranje in oškodovanje ter poniževanje ne samo njegovega dela, temveč njega samega. 

Pogosto lahko vodijo v stanje, ko sta načeta psihična občutljivost in zdravje žrtve in žrtev potrebuje zdravniško pomoč: pogoste težave so motnje spomina, živčni zlom, depresija nespečnost ali fizične težave. Žrtev običajno izgublja samospoštovanje in zaupanje do ljudi, povečujeta se njena osamitev in izključenost na delovnem mestu. 

S tovrstnimi ravnanji se poslabšuje ne samo zdravstveni položaj, temveč tudi poklicni položaj posameznika. Zaradi mobinga se v organizaciji pojavljata tudi absentizem in fluktuacija, kar vpliva na uspešnost organizacije. Z mobingom lahko sodelavci posameznika izključijo iz družbe. Tako se posameznik počuti nezaželenega in pogosto z njimi pade v konflikt. 

Vzroki za nastanek mobinga v organizaciji so različni, najpogosteje pa se navajajo nezasedena delovna mesta, časovna stiska, toga hierarhija z nezadostnimi možnostmi komunikacije (enosmerna komunikacija od zgoraj navzdol), pripisovanje visoke stopnje odgovornosti in hkrati pomanjkanje delegiranja odločevalskih pravic, podcenjevanje sposobnosti ali dela zaposlenih. 

Pomembno:

  • Mobing oziroma trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.
  • Mobing je sistematično slabo ravnanje, ki se lahko ponavlja kontinuirano in žrtvam povzroča večje ali manjše socialne, psihične in zdravstvene težave. 
  • Mobing ni zahtevanje dela, neomogočanje posebnih ugodnosti. Prav tako ni zavrnitev recimo napredovanja, če je ta zavrnitev posledica objektivnih okoliščin in ne diskriminacije. Neuresničevanje zahtev delavcev, ki niso povezane z osnovnimi delovnimi razmerami, ni mobing. 
  • Pomembno je, da je v organizaciji nivo zavedanja glede mobinga visok, saj je le tako mogoče preprečevati ravnanja, ki spadajo v zakonsko prepovedano zlorabo ljudi. 
  • Dolžnost delodajalca je zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. V ta namen mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu. 
  • Hkrati pa je pomembno, da lahko delodajalec prepozna tudi lažni mobing in tako ne daje prostora delavcem, ki dela nočejo ali ne znajo opravljati in želijo svojo nesposobnost zamaskirati v posledice mobinga.  

 

 

Govori in pisna komunikacija za vsako poslovno priložnost

 

Več o tej temi preberite v priročniku Govori in pisna komunikacija za vsako poslovno priložnost

 
Dodaj odgovor