fbpx

Prijava v portal: 

Tveganja delodajalca in mogoče posledice

image_pdfimage_print

 

Glede obravnave nezgod pri delu z vidika ocenjevanja tveganj je za delodajalca npr. lahko pomembno vprašanje, »kaj in koliko tvegam, če se pri delu zgodi nezgoda«. 

Nezgoda se lahko zgodi zaradi:

  1. očitnih pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki so v neposredni vzročni zvezi z nastankom dogodka oz. nezgode,
  2. določenih posrednih vzrokov, pri katerih vzročna zveza ni očitna, vendar bi ureditev oz. odprava teh vzrokov nezgodo preprečila,
  3. vzrokov, na katere delodajalec nima vpliva.

Navedeni vzroki so glede »tveganja« zaradi morebitne nezgode pri delu v tesni zvezi tako z vidikom »verjetnosti« kot v vidikom »resnosti«.

Za verjetnost zagotovo velja, da je največja za nastanek dogodka, do katerega so privedli vzroki iz 1. točke. Nekoliko manjša je pri vzrokih pod 2. točko in še manjša pri vzrokih pod 3. točko. Objektivna kvantifikacija te verjetnosti je zelo zahteven postopek, odvisen od mnogih okoliščin, ki ga najbrž ne bo izvedel noben delodajalec. Subjektivno kvantifikacijo te verjetnosti pa bo najbrž izvedel vsak povprečno resen in odgovoren delodajalec in ugotovil, da je verjetnost za nastanek takega dogodka vsekakor prevelika (ne glede na to, kolikšna dejansko je in kako bi lahko bila predstavljena), če bodo za tak dogodek veljali vzroki pod 1. točko. Odgovornejši in ozaveščeni delodajalci bodo vidik verjetnosti poskušali dodatno zmanjšati z odpravo oz. ureditvijo tudi še vzrokov pod 2. točko – to bi npr. pomenilo vzpostavitev ustreznega internega sistema za nadzor nad tveganji v podjetju, boljšo organizacijo dela, boljši nadzor, natančno opredelitev obveznosti in odgovornosti, obdobno preverjanje dejanskega stanja, ustrezno obravnavo nevarnih pojavov oz. skoraj nezgod itd. Vsekakor pa lahko delodajalec v določeni meri vpliva tudi na nezgodne dogodke, ki se lahko dogodijo zunaj dela.

 

Varnost in zdravje pri delu

 

Več o tej temi preberite v priročniku Varnost in zdravje pri delu

 
Dodaj odgovor