fbpx

Prijava v portal: 

Učinkovito gospodarjenje s časom

image_pdfimage_print

 

Preden se lotite načrtovanja svojega časa, razmislite o stvareh, ki so vam v življenju res pomembne. Vam je pomembnejša služba ali družina?  Kariera ali prosti čas? Tveganje ali varnost? Materialne dobrine, odnosi, moč, oblast ? Vsako življenjsko obdobje postavlja druge prioritete. Hitro pa se nam lahko maščuje, če na raču n ene dobrine zanemarimo drugo. Če boste preveč časa namenili službi, se boste odtujili od družine. Če boste opravljali več nalog hkrati in venomer nekam hiteli, si boste poslabšali zdravje. Če se ne boste izobraževali, boste strokovno nazadovali. Če si ne boste vzeli čas za ustvarjanje in pridobivanje novih znanj in spretnosti, boste nazadovali. Če boste žrtvovali svoje osebne radosti, boste nesrečni.  Kako najti ravnovesje? Pri načrtovanju časa upoštevajte svoje najpomembnejše vrednote in razporedite svoj čas mednje. 

Zato je pomembno, da si tako v poslovnem kot v zasebnem življenju postavite cilje, ki jih želite doseči. Šele nato lahko določite potrebne aktivnosti za doseganje ciljev in mednje razporedite svoj čas glede na njihovo pomembnost.

Pri oblikovanju ciljev upoštevajmo načelo SMART: cilji naj bodo realni in dosegljivi, privlačni, ambiciozni in izzivalni, merljivi in časovno opredeljeni.

Da vas obsežnejši cilji ne bodo preveč obremenjevali, uporabite TAKTIKO REZIN po Descartesu: 

 • cilje oblikujte pisno
 • celotno nalogo razdelite v posamezne, majhne dele
 • delne naloge razdelite po prioritetah in rokih
 • opravite vse aktivnosti in preverite rezultate

Aktivnosti so koraki na poti doseganja ciljev. Včasih jih s cilji celo zamenjujemo in pozabimo, čemu pravzaprav določena naloga služi. Kako določimo aktivnosti za doseganje cilja?

 • določite aktivnosti, ki so potrebne za uresničitev zastavljenega cilja
 • osredotočite se na aktivnosti, ki so v neposredni povezavi z doseganjem cilja
 • ne trošite energije za obrobne aktivnosti
 • osredotočite se na aktivnosti, ki so najbolj pomembne
 • razvrstite aktivnosti po pomembnosti in nujnosti

Čeprav je pogosto videti, da moramo opraviti obilo nalog, ki so nujne in pomembne, statistika kaže, da jih v resnici ni več kot četrtina. Naša učinkovitost se bo povečala, stiska pa zmanjšala, če:

 • najprej opravite najbolj pomembne in najbolj nujne naloge 
 • osredotočite se samo na eno nalogo
 • opravite naloge v določenem času učinkoviteje
 • v danih okoliščinah na najboljši način dosežete zastavljene cilje
 • izključite naloge, ki jih lahko delegirate
 • ob koncu delovnega dne opravite vsaj najvažnejše stvari
 • ne opustite nalog, po katerih ocenjujejo vašo delovno storilnost

 

 

Sodobna orodja vodenja

 

Več o tej temi preberite v priročniku Sodobna orodja vodenja

 
Dodaj odgovor