fbpx

Prijava v portal: 

Ukinitev delovnega mesta in akt o sistemizaciji

Za zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ni nujno, da se pred tem spremeni sistemizacijo delovnih mest ali vrste del pri delodajalcu oziroma ukine določeno delovno mesto ali vrsto dela. Ni nujno namreč, da potreba po opravljanju določenega dela pri delodajalcu trajno preneha. Če se čez čas okoliščine spremenijo, delodajalec lahko ponovno zaposli delavca na delovno mesto ali za vrsto dela, za katerega oziroma za katero je sicer pred časom ugotovil, da je prenehala potreba po opravljanju dela na tem delovnem mestu ali za to vrsto dela.

Za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi morajo obstajati tehtni, to je utemeljeni in resni razlogi, ki resnično onemogočajo nadaljnji obstoj delovnega razmerja. Če delavec misli, da ne obstaja resen in utemeljen razlog za odpoved, ima pravico do sodnega varstva. Odločitev o obstoju utemeljenega razloga je tako vedno na koncu prepuščena delovnemu sodišču. 

Poslovni razlog je vedno objektivne narave. Izhaja iz poslovanja delodajalca in se nikakor ne more navezovati na ravnanje delavca. Pri poslovnem razlogu preneha potreba po opravljanju določenega dela in ne za prenehanje potrebe po določenem delavcu. Lahko je podan s tem, da  zaradi slabega poslovnega rezultata, delodajalec sprejme reorganizacijo z ukinitvijo določenega delovnega mesta. Od delodajalca samega pa je odvisno, kako bo spremenil organizacijo in način dela, ali bo in kako bo posloval naprej, ali bo dejavnost skrčil ali razširil, ali bo racionaliziral delo, uvedel novo tehnologijo itd.

V ZDR je poslovni razlog opredeljen kot prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi:

-ekonomskih (zmanjšanje trga, izguba koncesije itd.),

-organizacijskih (sprememba organizacije poslovanja, racionalizacija dela itd.),

-tehnoloških (uvajanje novih tehnologij, avtomatizacija itd.),

-strukturnih in

-drugih podobnih razlogov na strani delodajalca.

 

Opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji po novem

 
Dodaj odgovor