fbpx
Košarica

Prijava v portal: 

Ukrepi za zmanjševanje stroškov

UPORABA POLIZDELKOV, ki so drugje že predobdelani (barvani, galvanizirani itd.)
OPREDELITEV PROIZVODNEGA OSTANKA kot STRANSKEGA PROIZVODA in prodaja tega proizvoda

Ukrepi preprečevanja, povezani z opremo

Veliko možnosti dajejo procesi preprečevanja/zmanjševanja nastajanja odpadkov, ki so lahko povezani s/z:

 • spremembo tehnološke opreme (učinkovitejša itd.),
 • spremembo embaliranja surovin (večje enote, razsuto itd),
 • boljšo oz. učinkovitejšo opremo za praznjenje embalaže,
 • natančnimi navodili za praznjenje embalaže in za pravilno ločeno zbiranje odpadkov,
 • usposabljanjem in ozaveščanjem zaposlenih o pravilnem, učinkovitejšem delu.

Za nas najslabša rešitev pa je OPUSTITEV TEHNOLOGIJE, pri kateri nastajajo nevarni odpadki, če ekonomičnost proizvodnje ne prenese stroškov varstva okolja.

Ukrepi/rešitve za zmanjševanje že nastale količine odpadkov

Količino nastalih nevarnih odpadkov je mogoče zmanjšati z naslednjimi ukrepi:

 • izbor embalaže glede na količine in lastnosti nevarnih odpadkov,
 • dosledno ločevanje nevarnih odpadkov od nenevarnih,
 • medfazno skladiščenje v skladiščih, ne na prostem – vpliv deževnice/snega,
 • izločanje vode – odcejanje, filtriranje, izčrpavanje in tudi sušenje,
 • pretvorba nevarnih odpadkov v nenevarne v sklopu procesa.

Delovanje, skladno z zahtevami zakonodaje

Izločiti »potencialne« stroške, npr. kazni (5.000–30.000 €) zaradi:

 • nepravilno skladiščenih odpadkov,
 • nepravilno pakiranih odpadkov,
 • nepravilno označenih odpadkov,
 • nepravilne/pomanjkljive dokumentacije o odpadkih (elektronski list),
 • neoddanih poročil o odpadkih,
 • nepravilnega prevoza – neizpolnjevanje zahtev ADR (Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga),
 • nepravilne embaliranosti, označenosti …

Več o tej temi preberite v priročniku Ravnanje z odpadki po novi zakonodaji 2015

Dodaj odgovor