fbpx

Prijava v portal: 

Upravljanje s talenti (Klemen Žibret)

 

Upravljanje s talenti postaja eno najpomembnejših orodij sodobnega upravljanja s človeškimi viri. Lahko bi rekli, da so talenti ključni za ohranjanje in pridobivanje konkurenčne prednosti podjetja, zato jim moramo posvečati največjo pozornost.

Žal se v mnogih podjetjih in organizacijah še vedno ne zavedajo pomena in vloge upravljanja s talenti. Talenti ostanejo neprepoznani, pogosto razočarani in tudi zapustijo podjetje ali organizacijo. Če je njihov talent prepoznan (na žalost običajno v drugih okoljih) postanejo gonilo nadaljnjega razvoja podjetja. Podjetja, ki ne uspejo prepoznati talentov pa so obsojena na dejstvo, da bodo manj konkurenčna na trgu.

Koristi za podjetje

Za dolgoročno uspešnost podjetja sta ključnega pomena konkurenčna in poslovna uspešnost.

Konkurenčna uspešnost se navezuje na sposobnost podjetja, da dolgoročno zagotavlja proizvodne in/ali storitve na enaki ali višji stopnji učinkovitosti, kot to počne konkurenca. Konkurenčnost se torej navezuje na sposobnost podjetja, da je vsaj enako, če ne celo boljše od konkurence.

Poslovna uspešnost pa se navezuje na izpolnjevanje zastavljenih strateških in organizacijskih ciljev. Poslovna uspešnost je odvisna od trga, tehnologije in kadrov. Poslovno uspešnost lahko merimo s finančnimi kazalniki (npr. produktivnost, ekonomičnost in donosnost) kar zagotavlja možnost primerjave med podjetji, ali pa z nefinančnimi kazalniki (npr. zaupanje, zadovoljstvo in lojalnost odjemalcev, zavzetost in motivacija zaposlenih).

Bistvo zagotavljanja tako konkurenčne kot poslovne uspešnosti so zaposleni. Ravno talentirani posamezniki so tisti, ki pozitivno izstopajo po svojih kompetencah, znanju, sposobnostih in/ali inteligenci v primerjavi z ostalimi zaposlenimi. Zato je za podjetje pomembno, da s pravim pristopom
»izvleče« iz svojih talentov najvišjo stopnjo učinkovitosti.

V raznih študijah so bile ugotovljene naslednje prednosti implementiranega sistema upravljanja s talenti (npr. Project Management Institute, 2013; Stephens 2010, Brotherton 2011):

 • Povprečna stopnja uspešnosti projektov je v podjetjih, kjer imajo uvedeno sistematično upravljanje s talenti za 14 % višja (72 %) kot v tistih podjetjih, ki nimajo uvedenega sistematičnega upravljanja s talenti (58 %).
 • Povečana zavzetost zaposlenih, ki izhaja iz občutka (upanja) zaposlenih, da bo njihov talent prepoznan in bodo tako postali del bazena talentov, kar jim bo omogočalo njihov nadaljnji karierni razvoj in s tem večjo kvaliteto življenja.
 • Podjetje postane bolj atraktiven delodajalec, kar mu omogoča lažje zaposlovanje in poveča možnost zaposlovanja talentiranih zaposlenih. Prav tako je podjetju omogočeno bolj strateško zaposlovanje, ki bo pozitivno vplivalo na dolgoročno uspešnost podjetja (v smislu ustvarjanja strateških konkurenčnih prednosti).
 • Ciljno usmerjen razvoj zaposlenih, ki je osredotočen predvsem na talentirane posameznike. Tako se bistveno izboljša stopnja povratka investicije v razvoj zaposlenih.
 • Zmanjša se tveganje, saj podjetje dobi boljši pregled nad zaposlenimi in je sposobno identificirati zaposlene, ki imajo nizko produktivnost in/ali uspešnost ter tako manj pozitivno (ali celo negativno) prispevajo k rezultatom podjetja.
 • Možnost planiranja nasledstva, ki prav tako znižuje izpostavljenost in tveganje podjetja v primeru (nenadne) izgube katerega od ključnih zaposlenih (na ključnih delovnih mestih).
 • Možnost zapolnjevanja prostih delovnih mest z že zaposlenimi, kar zniža stroške iskanja in selekcije zaposlenih ter skrajša čas uvajanja, saj že zaposleni poznajo podjetje, njegovo kulturo in pravila, priučiti se morajo zgolj specifik delovnega mesta.

Nekatere raziskave (npr. Bersin, 2014) so ugotovile naslednje merljive prednosti, ki jih podjetju zagotavlja implementiran sistem upravljanja s talenti:

 • 37 % višja produktivnost
 • 34 % višje zadovoljstvo odjemalcev,
 • 26 % večja verjetnost, da bo podjetje vodilno na trgu,
 • 16 % bolj zavzeti zaposleni,
 • 14 % večja hitrost pri zaposlovanju novih sodelavcev,
 • 43 % nižja fluktuacija.

Z udeležbo na intenzivnem dvodnevnem izobraževanju Talent manager – specialist za upravljanje s ključnimi kadri boste znali prepoznati talente in izkoristiti njihov potencial, sposobni privabiti in zadržati talentirane zaposlene, izmenjali izkušnje s kolegi iz drugih podjetij, prenesli dobre prakse v svoje podjetje ter pridobili odgovore na vaša konkretna vprašanja, ki nam jih lahko pošljete že danes na naslov:[email protected].

Dodaj odgovor