fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Oddaja letnega poročila – Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

S koncem meseca marca se bliža rok za oddajo letnega poročila v sklopu Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Nekaj informacij o tem, kaj uredba prinaša, na kaj morate biti pri oddaji poročila pozorni, delimo z vami v nadaljevanju, več informacij in primerov vam nudimo na našem portalu e-Okolje ter v sklopu priročnika Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji.  

Novela Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki je v veljavi od 8. 7. 2017, določa novo obveznost vpisa v evidenco za obstoječe embalerje, pridobitelje blaga ter proizvajalce in pridobitelje servisne embalaže, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno in niso plačniki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Do sedaj so morala podjetja, ki so dajala v promet od pet do 15 ton embalaže izjaviti, da dajo na trg več kot pet in manj kot 15 ton embalaže (brez količin). Podjetja, ki so dajala v promet manj kot pet ton pa sploh niso imela obveznosti poročanja.

 

Zakaj?

Namen spremembe je evidentirati število oseb, ki dajejo embalažo v promet (evidenca oseb, ki dajejo embalažo v promet FURS + ARSO), ter poznati maso in vrsto embalaže, dane v promet (evidenca FURS + ARSO).

Embalaža, dana v promet (po 26. členu ali po 34. členu uredbe)

Obveznost podjetja nastane, ko da prvič v promet na trg RS izdelke v embalaži, ki bo enkrat postala odpadna embalaža (26. člen) in v primeru, ko nastane odpadna embalaža po tem, ko se razpakira izdelke iz tujine, potrebne za opravljanje dejavnosti tega podjetja (34. člen). Kot embalaža, prvič dana v promet, velja tudi t.i. servisna embalaža oziroma embalaža, namenjena za polnjenje na prodajnem mestu (plastične ali kartonske škatle za torte, aluminijasto folijo ali papirnate in plastične nosilne vrečke …).

Obveznost vpisa v evidenco oseb, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže

Vpis v evidenco poteka v aplikaciji Embalaža v dveh korakih. Najprej se mora zavezanec registrirati. Nato bo s priporočeno pošto prejel kodo, s katero bo potrdil registracijo in tako izvedel končni vpis v evidenco. V postopku registracije zavezanec vnese matično številko podjetja. Drugi podatki o podjetju se bodo avtomatično izpolnili. Kontaktne podatke se vnese ročno. Potrebno je potrditi registracijo in poročati.

 

Do 31. 3. 2020 morajo VSI, brez izjem,ki dajejo embalažo v promet na slovenski trg in niso plačniki OKOLJSKE DAJATVE, poročati na ARSO.

 

Podatki za letno poročanje

Letno poročilo bo moralo vsebovati podatke o:

  • masi embalaže, dane v promet v preteklem koledarskem letu,
  • načinu izpolnjevanja obveznosti ravnanja z odpadno embalažo iz prvega odstavka 25. člena uredbe v preteklem koledarskem letu,
  • osebnem imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu ter matični številki družbe za ravnanje z odpadno embalažo, s katero ste imeli v preteklem koledarskem letu sklenjeno pogodbo iz prvega odstavka 26. člena uredbe, če ste v preteklem koledarskem letu zagotavljali obveznosti ravnanja z odpadno embalažo iz prvega odstavka 25. člena uredbe v skupnem sistemu ravnanja z odpadno embalažo,
  • načinu izpolnjevanja obveznosti ravnanja z odpadno embalažo iz prvega odstavka 25. člena uredbe v tekočem koledarskem letu,
  • osebnem imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu ter matični številki družbe za ravnanje z odpadno embalažo, s katero imate v tekočem koledarskem letu sklenjeno pogodbo iz prvega odstavka 26. člena uredbe, če v tekočem koledarskem letu zagotavljate obveznosti ravnanja z odpadno embalažo v skupnem sistemu ravnanja z odpadno embalažo.

 

Primer: Trgovski center

V trgovini prodajajo marmelado v steklenih kozarcih s kovinskim pokrovom in papirno etiketo. Za poročanje o količini embalaže, dane v promet, je dolžno podjetje, ki to marmelado proizvaja in jo je dalo v promet (prodalo trgovcu). Če bi trgovec prodajal marmelado pod lastno blagovno znamko, je za to embalažo dolžan poročati on. Za embalažo, ki je na policah trgovcev, so torej dolžni poročati dobavitelji – tista podjetja, ki te izdelke prvič dajo v promet.

Če trgovec dobavlja embalirano blago iz tujine, je on zavezanec za poročanje embalaže dane na trg. Poročati mora tudi o lesenih paletah, na katerih so bili izdelki, ki jih je prejel iz tujine, škatlah, foliji, stiroporju in drugem, kar je služilo kot transportna embalaža.

 

Primer: Poročanje proizvajalca embalaže in proizvajalca zdravil

Podjetje A je proizvajalec embalaže, ki jo prodaja podjetju B. Podjetje B je proizvajalec zdravil  in v to embalažo pakira svoja zdravila in jih tako zapakirana prodaja končnim kupcem.

Podjetju A ni treba poročati o embalaži, v katero potem podjetje B pakira svoje zdravilo. O tej embalaži poroča podjetje B, saj jo daje s svojim izdelkom na trg.

Torej: Podjetje A je proizvajalec embalaže (to je njegov izdelek). Svoj izdelek pakira v določeno embalažo, v kateri ga transportira v  podjetje B. Podjetje A poroča samo o tej embalaži, v katero je pakiral svoj izdelek, Podjetje B bo pošiljko odpakiralo in to embalažo, o kateri je že podjetje A poročalo, odložilo kot odpadek. V izdelek podjetja A (embalažo za pakiranje zdravil) bo podjetje B pakiralo zdravila in jih dalo na trg. O tej embalaži pa bo poročalo podjetje B, saj se o njej še ni poročalo.

Podjetje A naredi izdelek, ga pakira in pošlje podjetju B. Poroča o embalaži, v katero je pakiralo svoj izdelek.

Podjetje B prejme zapakirani izdelek, ga odpakira in zavrže to embalažo,  izdelek podjetja A pa porabi za pakiranje zdravil. Poroča o tej embalaži, v kateri je pakiralo zdravila.

Dodaj odgovor