fbpx

Prijava v portal: 

Uvedba ukrepov za ravnanje z odpadki

image_pdfimage_print

V sklopu upravnega dela nastajajo odpadki:

 • 20 01 01 papir in karton
 • 20 03 01 mešani komunalni odpadki
 • 08 03 17*  odpadni tiskarski tonerji, ki vsebujejo nevarne snovi

V sklopu proizvodnega dela nastajajo odpadki:

 • 10 03 16 posnemki, ki niso zajeti v 10 03 15* 
 • 12 01 02 drugi delci železa
 • 12 01 04 drugi delci barvnih kovin
 • 12 01 99 inox delci
 • 12 01 21 brusni materiali – diski
 • 13 02 06* odpadna sintetična olja
 • 15 02 02* absorbenti, filtrirna sredstva (tudi oljni filtri, ki niso navedeni drugje), čistilne krpe, zaščitna oblačila, onesnaženi z nevarnimi snovmi

Prvotni način ravnanja z odpadki

 • Odpadke zbirajo (delno ločeno, delno pa tudi ne) in predajajo različnim prevzemnikom odpadkov. 
 • Delce železa, delce barvnih kovin, inox delce in brusne materiale oddajajo, zbirajo v posodah in predajo povpraševalcem.  
 • Odpadna olja zbirajo v sodih in jih skupaj z odpadnimi krpami oddajajo dostavljavcu svežega olja.
 • Odpadni papir, karton in plastiko ter mešane komunalne odpadke zbirajo skupaj v zabojnikih. Te odpadke prevzame občinsko komunalno podjetje, ki jih odlaga na odlagališču nenevarnih odpadkov – deponiji. 

Prilagojeni način ravnanja z odpadki

Glede na načine ravnanja po sprejemu sklepa »Prihodnji okoljski učinkovitosti« je vodstvo podjetja predvidelo in odločilo, da bo na področju ravnanja z odpadki v prihodnjih dveh letih poskušalo uvesti vsa ravnanja, ki so zakonsko potrebna in ki bodo vključevala: 

 • ločeno zbiranje nevarnih odpadkov na izvoru, njihovo shranjevanje in označevanje ter začasno skladiščenje do odvoza s strani pooblaščene organizacije, 
 • ločeno zbiranje koristnih surovin po vrsti,
 • ureditev prostora za skladiščenje odpadkov do predaje pooblaščenim zbiralcem,
 • preprečevanje mešanja nevarnih odpadkov z nenevarnimi.

 

Ravnanje z odpadki

 

Več o tej temi preberite v priročniku Ravnanje z odpadki po novi zakonodaji 2015

 
Dodaj odgovor